Právě stavíme

Novostavba hasičské zbrojnice Lelekovice

Investor obec Lelekovice
Místo realizace Lelekovice
Termín realizace 7/2020 - 12/2021

Účelem výstavby nové hasičské zbrojnice je zkvalitnění podmínek pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice, která je zařazena podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje do kategorie JPO III. Nová hasičská zbrojnice bude obsahovat především velkou garáž pro čtyři požární automobily, a to dvě vozidla CAS, jedno dopravní vozidlo (DA) a jedno vozidlo rychlé záchranné služby (RZA). Dále bude obsahovat nezbytné zázemí pro členy zásahové...

ZŠ Pastviny - Rekonstrukce školního bazénu

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Pastviny 718/70, Brno - Komín
Termín realizace 5 - 10/2020

Tato stavební zakázka bude řešit rekonstrukci stávajícího školního bazénu v ZŠ a MŠ Pastviny. Provozní celek bazénu je součástí dilatačního celku G areálu školy spolu se strojovnou BT a učebnami školní družiny ve 2NP. Nachází se tady dva samostatné vstupy z exteriéru navazující na schodiště. Objekt je propojen se zbytkem školy chodbou v úrovni 2.NP. Budou provedeny rozsáhlé bourací práce:- vybourání nášlapných a spádových podlahových vrstev, osekání...

Přístavba Vídeňská - Administrativní budova

Investor REKOSTAV-ZTI Moravany
Místo realizace
Termín realizace 04 - 11/2020

Přístavba bude určena pro administrativní účely, jako sídlo firmy REKOSTAV-ZTI. V přízemí se budou nacházet skladovací prostory s malou dílnou a zázemím pro zaměstnance firmy. Ve druhém patře budou 3 kanceláře se zasedací místností a zázemím.Stavba bude založena na základových pasech. Obvodové zdivo a překlady jednotlivých prosvětlovacích otvorů budou vystavěny z keramických tvárnic systému Porotherm. Zastropení je navrženo z panelů Spiroll. Komunikace mezi...

Obytný soubor Vyškov - Letní Pole I. etapa

Investor Investinženýring Brno
Místo realizace Vyškov
Termín realizace 03/20 - 07/21

V rámci projektu bude postaveno celkem 134 moderních bytů o různých dispozicích. V objektu bude stát jedenáct bytových domů uspořádaných tak, aby využily všechen architektonický potenciál zvolené lokality.První etapa spočívá ve výstavbě bytových domů SO01 – SO04, tedy celkem 42 bytů. Do všech bytových domů bude zajištěn bezbariérový vstup a přístup do společných prostor. SO 01 Bytový dům ABude se jednat o bytový dům s 26 byty pro 69 uživatelů. Objekt...

Novostavba zařízení pro výcvik a vzdělávání OSH ČR Brno - Medlánky

Investor Krajské ředitelství policie JMK
Místo realizace Turistická 1321/88, Brno - Medlánky
Termín realizace 03 - 11/20

Realizace projektu zahrnuje výstavbu jednotlivých výcvikových objektů (krytá jízdárna, krytá kruhová jízdárna, venkovní jízdárna a pohybovacízařízení), nákup techniky pro přepravu koní a soubory překážek pro koně a pro psy. Jednotlivé objekty budou využívány k zabezpečení odpovídajícího výcviku koní a psů a k zajištění systémového výcviku a vzdělávání základních složek IZS. Realizací projektu dojde ke zvýšení kapacity vzdělávacích a výcvikových...

Přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ

Investor Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
Místo realizace Bauerova, Brno
Termín realizace 10/2019 - 9/2020

Předmětem této zakázky je přístavba objektu ke stávajícímu objektu zásahové jednotky. Objekt přístavby je navržen o rozměrech cca 17,5 m x 11,5 m s výškou atiky 11,15m. Konstrukčně se bude jednat o dvousměrný zděný stěnový systém lokálně kombinovaný s montovanými železobetonovými sloupy. Svislé konstrukce budou uloženy na základovou desku spřaženou s pilotami. Sloupy budou zapuštěny do kalichu. Propojení se stávajícím objektem bude zajištěno pomocí proskleného...
Modul: Právě stavíme