Právě stavíme

Přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ

Investor Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
Místo realizace Bauerova, Brno
Termín realizace 10/2019 - 9/2020

Předmětem této zakázky je přístavba objektu ke stávajícímu objektu zásahové jednotky. Objekt přístavby je navržen o rozměrech cca 17,5 m x 11,5 m s výškou atiky 11,15m. Konstrukčně se bude jednat o dvousměrný zděný stěnový systém lokálně kombinovaný s montovanými železobetonovými sloupy. Svislé konstrukce budou uloženy na základovou desku spřaženou s pilotami. Sloupy budou zapuštěny do kalichu. Propojení se stávajícím objektem bude zajištěno pomocí proskleného...

Novostavba denního stacionáře a sociální bydlení

Investor Město Židlochovice
Místo realizace Ul. Palackého, Židlochovice
Termín realizace 07/2019 - 05/2020

Předmětem zakázky bude novostavba stacionáře a sociálního bydlení a zpevněných ploch okolo této stavby. Novostavba bude mít půdorysný tvar kosého čtverce, jenž bude situován podélnou osou rovnoběžně s osou komunikace. Novostavbou bude vybudováno 5 bytových jednotek a stacionář. Konstrukčně bude novostavba realizovaná jako tří podlažní. Vzhledem k svahování pozemku a lokalizaci sklepních prostor bude v severní části provedeno založení na pilotáži. V jížní...

Rekonstrukce sportovního areálu Poňava - Lelekovice

Investor Obec Lelekovice
Místo realizace Poňava 903 E/48, Lelekovice
Termín realizace 03-11/2019

Tato stavební zakázka řeší rekonstrukci šaten a společensko - technické zázemí Sportovního areálu Miloše Kunzfelda v Lelekovicích, na pozemku již existujícího zázemí fotbalového klubu AC Lelekovice.Základní objekt bude řešený jako prolínání dvou kolmo na sebe navazujících jednopodlažních hmot, které společně vytvoří jakousi soukromou zónu formou otevřeného atria. Jednopodlažní hmota jedné z části objektu bude doplněná výrazným částečným zastřešením...

Obytný soubor Neumannova, Brno

Investor Trikaya Asset managment, a.s.
Místo realizace Neumannova, Brno
Termín realizace 09/2018 - 03/2020

Jedná o obytný soubor nacházející se při ulici Neumannova v Brně Pisárkách. Obytný soubor se skládá ze 4 viladomů, ve kterých se nachází celkem 47 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Celkem je pro navrhovaný objekt bytového domu zajištěno 63 parkovacích stání pro automobil. Součástí každého bytu je balkon, lodžie nebo terasa. Na byty umístěné v parteru navazuji soukromé zahrady a terasy. V celém objektu je navrženo maximum bezúdržbových materiálů. Objekty...

Rekonstrukce gymnázia a obchodní akademie Bučovice

Investor Jihomoravský kraj
Místo realizace Součkova 483, Bučovice
Termín realizace 09/2018 - 10/2019

Stavební zakázka řeší vybudování přístavby a nové využití stávajícího čtyřpodlažního objektu pro kuchyni a zázemí školní jídelny, do rekonstruovaného objektu bude přesunuta školní jídelna, v horních patrech budou specializované PC učebny a pokoje pro příležitostné ubytování studentů. Řešené objekty se nachází v parkovém areálu gymnázia a obchodní akademie v sousedství původních historických budov. Přestože se jedná o utilitární objekt, byl...

Obytný soubor Brno - Slatina III. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/687, 699, 731 - Brno
Termín realizace 07/2018 - 10/2019

Jedná o dva bytové domy v lokalitě Brno Slatina, které navazují na již proběhlou výstavbu obytného souboru 4 bytových domů. V další, tentokrát III. etapě výstavby, vznikne celkem 99 nových bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Součástí bytů jsou také sklepy, balkon nebo terasa a venkovní parkovací stání. Součástí stavební zakázky je vybudování inženýrských sítí pro řešené území - vodovod, splašková a dešťová kanalizace, přípojky VN a NN, veřejné...
Modul: Právě stavíme