Právě stavíme

Obytný soubor Brno - Sadová, část v Zahrádkách

Investor Impera Force Brno
Místo realizace Sadová, Brno
Termín realizace 08/2021 - 02/2023

Jedná se o projekt novostavby dvou bytových domů (viladomů) v katastrálním území Sadová, MČ Královo Pole. Každý dům ( viladům) má dvě sekce, resp. objekty první se dělí na sekce A+B a druhý na sekce C+D. Jak objekty A+B, tak objekty C+D, mají společné podzemní podlaží, resp. podzemní podlaží objektů A+B a C+D je propojeno průjezdem zastřešeným železobetonovou střešní konstrukcí s extenzivní zelení, vynesenou opěrnou stěnou a železobetonovými sloupy. Vjezdy...

Obytný soubor Vyškov - Letní Pole II. etapa

Investor Imos Trade Brno
Místo realizace Vyškov
Termín realizace 02/2021 - 12/2022

V rámci druhé etapy stavíme objekty C, D1, D2. Objekt ,,C" je navržen jako terasový bytový dům s občanskou vybaveností v 1.NP. Obytné části jsou situovány na západní a jižní stranu s otevřenými prosklenými plochami na terasy. Občanská vybavenost je nejvíce otevřená do prostoru na severní a východní straně pomocí strukturovaného zasklení. Objekt má délku 30m, šířku 21,75m a výšku 1,7m.Objekt ,,D1" je navržen jako bariérový bytový dům, který se otevírá...

Rekonstrukce objektu č.15 - VaF univerzita Brno

Investor VaF univerzita Brno
Místo realizace Královo pole, Brno
Termín realizace 01-12/2021

Jedná se o rekonstrukci pavilonu 15 v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, v hodnotě stavebního díla ve výši cca 50 mil. Kč. Budova bude z exteriéru zateplena 150 mm minerální vatou. Stávající okna zůstanou zachována, ale rámy budou zatepleny 30 mm minerální vatou. Střecha zůstane zachována. Rekonstrukce bude probíhat ve 3 podlažích, podkroví zůstane stávající. V podkroví budou odstraněny stávající sklady, které budou nahrazeny jednou technickou...

Novostavba hasičské zbrojnice Lelekovice

Investor obec Lelekovice
Místo realizace Lelekovice
Termín realizace 7/2020 - 12/2021

Účelem výstavby nové hasičské zbrojnice je zkvalitnění podmínek pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice, která je zařazena podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje do kategorie JPO III. Nová hasičská zbrojnice bude obsahovat především velkou garáž pro čtyři požární automobily, a to dvě vozidla CAS, jedno dopravní vozidlo (DA) a jedno vozidlo rychlé záchranné služby (RZA). Dále bude obsahovat nezbytné zázemí pro členy zásahové...
Modul: Právě stavíme