Právě stavíme

Přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ

Investor Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
Místo realizace Bauerova, Brno
Termín realizace 10/2019 - 9/2020

Předmětem této zakázky je přístavba objektu ke stávajícímu objektu zásahové jednotky. Objekt přístavby je navržen o rozměrech cca 17,5 m x 11,5 m s výškou atiky 11,15m. Konstrukčně se bude jednat o dvousměrný zděný stěnový systém lokálně kombinovaný s montovanými železobetonovými sloupy. Svislé konstrukce budou uloženy na základovou desku spřaženou s pilotami. Sloupy budou zapuštěny do kalichu. Propojení se stávajícím objektem bude zajištěno pomocí proskleného...

Novostavba denního stacionáře a sociální bydlení

Investor Město Židlochovice
Místo realizace Ul. Palackého, Židlochovice
Termín realizace 07/2019 - 05/2020

Předmětem zakázky bude novostavba stacionáře a sociálního bydlení a zpevněných ploch okolo této stavby. Novostavba bude mít půdorysný tvar kosého čtverce, jenž bude situován podélnou osou rovnoběžně s osou komunikace. Novostavbou bude vybudováno 5 bytových jednotek a stacionář. Konstrukčně bude novostavba realizovaná jako tří podlažní. Vzhledem k svahování pozemku a lokalizaci sklepních prostor bude v severní části provedeno založení na pilotáži. V jížní...

Obytný soubor Neumannova, Brno

Investor Trikaya Asset managment, a.s.
Místo realizace Neumannova, Brno
Termín realizace 09/2018 - 03/2020

Jedná o obytný soubor nacházející se při ulici Neumannova v Brně Pisárkách. Obytný soubor se skládá ze 4 viladomů, ve kterých se nachází celkem 47 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Celkem je pro navrhovaný objekt bytového domu zajištěno 63 parkovacích stání pro automobil. Součástí každého bytu je balkon, lodžie nebo terasa. Na byty umístěné v parteru navazuji soukromé zahrady a terasy. V celém objektu je navrženo maximum bezúdržbových materiálů. Objekty...

Obytný soubor Brno - Slatina III. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/687, 699, 731 - Brno
Termín realizace 07/2018 - 10/2019

Jedná o dva bytové domy v lokalitě Brno Slatina, které navazují na již proběhlou výstavbu obytného souboru 4 bytových domů. V další, tentokrát III. etapě výstavby, vznikne celkem 99 nových bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Součástí bytů jsou také sklepy, balkon nebo terasa a venkovní parkovací stání. Součástí stavební zakázky je vybudování inženýrských sítí pro řešené území - vodovod, splašková a dešťová kanalizace, přípojky VN a NN, veřejné...
Modul: Právě stavíme