Právě stavíme

Rekonstrukce Paláce opata žďárského kláštěra

Investor Soukromý investor
Místo realizace
Termín realizace 11/2016 - 06/2018

Rekonstrukce a oprava se týká pámátkově chráněné stavby z 18. století, "Paláce opata žďárského kláštera", původně obchodního, kancelářského a obytného domu, který je součástí zástavby ohraničující na západě plochu Zelného trhu v Brně. Z důvodu nevyhovujícího stavu této významné architektonické a nemovité kulturní památky se muselo přistoupit k zásadním opravám spočívajících v celkové výměně konstrukcí pavlačí, nahrazení stávajících rozvodů...

Polyfunkční dům Milady Horákové 23

Investor IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace
Termín realizace 03/2017 - 09/2018

Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty. Objekt je navržen jako doplnění stávající zástavby při ulici Milady Horákové a naváže na stejný dům umístěný na sousední parcele. V přízemí objektu je navržena jedna obchodní jednotka, ke které přináleží provozní a skladové prostory v suterénu. Ostatní plochy přízemí jsou navrženy pro garážování osobních automobilů. Suterén domu obsahuje technické...

Vzdělávací centrum Vranovice, U Floriánka 1. etapa

Investor Obec Vranovice
Místo realizace
Termín realizace 07/2017 - 08/2018

Předmětem stavebních prací je vybudování přístavby, která bude provedena ve dvorní části stávající základní školy. Přístavba bude dvoupodlažní, částečně podsklepená, zastřešená plochými střechami. Stavba bude z jižní strany chráněna stínícími fasádními prvky. Ze zadní části objektu základní školy je umožněn vstup do zahradní části pozemku, kde budou provedeny terénní a sadové úpravy se zatravněním a výsadbou stromů a keřů.V objektu přístavby...

Novostavba BD Žalanského, Praha - Řepy

Investor COLOR CUBE s.r.o.
Místo realizace
Termín realizace 09/2017 - 09/2018

Jedná se o bytový dům o 11 bytových jednotkách o velikostech 1+kk, 3+kk a 5+kk, včetně řešení příjezdových ploch, oplocení a veškerých terénních úprav. Stavba bytového domu Žalanského byla zahájena demolicí stávajícího objektu a provedením přeložky kabelů z pozemku investora do veřejného chodníku.Objekt je tvořen podzemním podlažím, ve kterém je zázemí pro obyvatele domu (kolárna, kočárkárna, technologie vytápění, sklepy a garážová stání). Dále...

Nemocnice Prostějov, dětská jednotka DPD

Investor Olomoucký kraj
Místo realizace
Termín realizace 12/2017 - 05/2018

Stávající stavebně upravovaný objekt - pavilon "D" se nachází v oploceném areálu nemocnice Prostějov. Stavební úpravy pavilonu se realizují ve 2. NP budovy, kde je budováno nové zázemí dětského oddělení (šatny a sklady), dále oddělení ORL. Stavební úpravy se dále provádí ve 3. NP budovy, kde vzniká nové lůžkové dětské oddělení a dětské oddělení JIP.

Rekonstrukce rodinné vilky Brno - Masarykova čtvrť

Investor Soukromý investor
Místo realizace
Termín realizace 12/2017 - 12/2018

Objekt dotčený rekonstrukcí je původní prvorepubliková vilka, realizovaná v roce 1923 stavebním společenstvem úřednické čtvrti. Stavba byla provedena v tradicionalistickém duchu s jasnou koncepcí zástavby dané čtvrti. Ve druhé polovině 20. století (1974) byly provedeny architektem Markvartem výraznější stavební změny, včetně zahradní přístavby garáže s terasou a byl realizován nový vstupní objekt. Rekonstrukce je založena na charakteru původní stavby, tedy...

Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 40

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 40, Brno
Termín realizace 03 - 08/2018

Jedná se o opravu části pětipodlažního podsklepeného nájemního domu v katastrálním území Brno - Zábrdovice. Budou provedeny nezbytné vnitřní úpravy dosud neupravených prostor, venkovní úpravy ve dvorní i uliční části. V nově opravených bytech (buňkách) budou bydlet další vybraní klienti Armády spásy. Vnitřní opravy se týkají jen prostor v I. a II. nadzemním podlaží. V rámci oprav jednotlivých bytů bude provedena nová elektroinstalace včetně osvětlení,...
Modul: Právě stavíme