Právě stavíme

Přístavba Vídeňská - Administrativní budova

Investor REKOSTAV-ZTI Moravany
Místo realizace
Termín realizace 04 - 11/2020

Přístavba bude určena pro administrativní účely, jako sídlo firmy REKOSTAV-ZTI. V přízemí se budou nacházet skladovací prostory s malou dílnou a zázemím pro zaměstnance firmy. Ve druhém patře budou 3 kanceláře se zasedací místností a zázemím.Stavba bude založena na základových pasech. Obvodové zdivo a překlady jednotlivých prosvětlovacích otvorů budou vystavěny z keramických tvárnic systému Porotherm. Zastropení je navrženo z panelů Spiroll. Komunikace mezi...

Obytný soubor Vyškov - Letní Pole I. etapa

Investor Investinženýring Brno
Místo realizace Vyškov
Termín realizace 03/20 - 07/21

V rámci projektu bude postaveno celkem 134 moderních bytů o různých dispozicích. V objektu bude stát jedenáct bytových domů uspořádaných tak, aby využily všechen architektonický potenciál zvolené lokality.První etapa spočívá ve výstavbě bytových domů SO01 – SO04, tedy celkem 42 bytů. Do všech bytových domů bude zajištěn bezbariérový vstup a přístup do společných prostor. SO 01 Bytový dům ABude se jednat o bytový dům s 26 byty pro 69 uživatelů. Objekt...

Novostavba zařízení pro výcvik a vzdělávání OSH ČR Brno - Medlánky

Investor Krajské ředitelství policie JMK
Místo realizace Turistická 1321/88, Brno - Medlánky
Termín realizace 03 - 11/20

Realizace projektu zahrnuje výstavbu jednotlivých výcvikových objektů (krytá jízdárna, krytá kruhová jízdárna, venkovní jízdárna a pohybovacízařízení), nákup techniky pro přepravu koní a soubory překážek pro koně a pro psy. Jednotlivé objekty budou využívány k zabezpečení odpovídajícího výcviku koní a psů a k zajištění systémového výcviku a vzdělávání základních složek IZS. Realizací projektu dojde ke zvýšení kapacity vzdělávacích a výcvikových...

Přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ

Investor Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
Místo realizace Bauerova, Brno
Termín realizace 10/2019 - 9/2020

Předmětem této zakázky je přístavba objektu ke stávajícímu objektu zásahové jednotky. Objekt přístavby je navržen o rozměrech cca 17,5 m x 11,5 m s výškou atiky 11,15m. Konstrukčně se bude jednat o dvousměrný zděný stěnový systém lokálně kombinovaný s montovanými železobetonovými sloupy. Svislé konstrukce budou uloženy na základovou desku spřaženou s pilotami. Sloupy budou zapuštěny do kalichu. Propojení se stávajícím objektem bude zajištěno pomocí proskleného...

Obytný soubor Neumannova, Brno

Investor Trikaya Asset managment, a.s.
Místo realizace Neumannova, Brno
Termín realizace 09/2018 - 03/2020

Jedná o obytný soubor nacházející se při ulici Neumannova v Brně Pisárkách. Obytný soubor se skládá ze 4 viladomů, ve kterých se nachází celkem 47 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Celkem je pro navrhovaný objekt bytového domu zajištěno 63 parkovacích stání pro automobil. Součástí každého bytu je balkon, lodžie nebo terasa. Na byty umístěné v parteru navazuji soukromé zahrady a terasy. V celém objektu je navrženo maximum bezúdržbových materiálů. Objekty...

Obytný soubor Brno - Slatina III. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/687, 699, 731 - Brno
Termín realizace 07/2018 - 10/2019

Jedná o dva bytové domy v lokalitě Brno Slatina, které navazují na již proběhlou výstavbu obytného souboru 4 bytových domů. V další, tentokrát III. etapě výstavby, vznikne celkem 99 nových bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Součástí bytů jsou také sklepy, balkon nebo terasa a venkovní parkovací stání. Součástí stavební zakázky je vybudování inženýrských sítí pro řešené území - vodovod, splašková a dešťová kanalizace, přípojky VN a NN, veřejné...
Modul: Právě stavíme