Právě stavíme

Obytný soubor Vyškov - Letní Pole II. etapa

Investor Investinženýring Brno
Místo realizace Vyškov
Termín realizace 02/2021 - 04/2022

Objekt je navržen jako bariérový bytový dům se 16 byty pro 38 uživatelů. Objekt se otevírá na jižní stranu prosklenými plochami, balkony a zahradami. Severní fasáda do ulice je členěna drobnými podélnými a čtvercovými okny. Tato hmota je rozdělena prosklenou částí se vstupem a lícující výtahovou šachtou, která je řešena v barvě šedé jako obklad vláknocementovými deskami/ plech. Ostatní fasádní plochy jsou řešeny v barvě lomené bílé. V podlaží 1.PP,...

Rekonstrukce objektu č.15 - VaF univerzita Brno

Investor VaF univerzita Brno
Místo realizace Královo pole, Brno
Termín realizace 01-12/2021

Jedná se o rekonstrukci pavilonu 15 v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Budova bude z exteriéru zateplena 150 mm minerální vatou. Stávající okna zůstanou zachována, ale rámy budou zatepleny 30 mm minerální vatou. Střecha zůstane zachována. Rekonstrukce bude probíhat ve 3 podlažích, podkroví zůstane stávající. V podkroví budou odstraněny stávající sklady, které budou nahrazeny jednou technickou místností. Dále budou v podkroví umístěny dvě...

Novostavba Centra zdravotních potřeb - Čebín

Investor Obec Čebín
Místo realizace Čebín
Termín realizace 01-10/2021

Navrhovaný objekt bude mít 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží a na Z straně bude přiléhat k sousednímu pozemku. Polyfunkční dům je rozdělen v 1. nadzemním podlaží na tři samostatné části, které budou využívány k různým účelům a budou přístupné samostatnými vstupy z venkovního prostoru. Je zde navržena ordinace praktického lékaře, odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (výdejna léčiv) a pronajímatelná komerční...

Novostavba hasičské zbrojnice Lelekovice

Investor obec Lelekovice
Místo realizace Lelekovice
Termín realizace 7/2020 - 12/2021

Účelem výstavby nové hasičské zbrojnice je zkvalitnění podmínek pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice, která je zařazena podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje do kategorie JPO III. Nová hasičská zbrojnice bude obsahovat především velkou garáž pro čtyři požární automobily, a to dvě vozidla CAS, jedno dopravní vozidlo (DA) a jedno vozidlo rychlé záchranné služby (RZA). Dále bude obsahovat nezbytné zázemí pro členy zásahové...

ZŠ Pastviny - Rekonstrukce školního bazénu

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Pastviny 718/70, Brno - Komín
Termín realizace 05/2020 - 01/2021

Tato stavební zakázka bude řešit rekonstrukci stávajícího školního bazénu v ZŠ a MŠ Pastviny. Provozní celek bazénu je součástí dilatačního celku G areálu školy spolu se strojovnou BT a učebnami školní družiny ve 2NP. Nachází se tady dva samostatné vstupy z exteriéru navazující na schodiště. Objekt je propojen se zbytkem školy chodbou v úrovni 2.NP. Budou provedeny rozsáhlé bourací práce:- vybourání nášlapných a spádových podlahových vrstev, osekání...

Obytný soubor Vyškov - Letní Pole I. etapa

Investor Investinženýring Brno
Místo realizace Vyškov
Termín realizace 03/2020 - 07/2021

V rámci projektu bude postaveno celkem 134 moderních bytů o různých dispozicích. V objektu bude stát jedenáct bytových domů uspořádaných tak, aby využily všechen architektonický potenciál zvolené lokality.První etapa spočívá ve výstavbě bytových domů SO01 – SO04, tedy celkem 42 bytů. Do všech bytových domů bude zajištěn bezbariérový vstup a přístup do společných prostor. SO 01 Bytový dům ABude se jednat o bytový dům s 26 byty pro 69 uživatelů. Objekt...
Modul: Právě stavíme