Právě stavíme

Fakultní nem. u sv. Anny - Novostavba odpad. hospodářství

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 10/2018-10/2019

Předmětem projektu stavební zakázky je demolice nepodsklepené jednopodlažní budovy s lichoběžníkovým půdorysem. V minulosti byla využívána jako zvířetník, v současnosti je využívána pro účely odpadového hospodářství, technické údržby a skladování. Součástí projektu je také novostavba objektu odpadového hospodářství v areálu Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně. Bude se jednat o samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Nosná konstrukce...

Obytný soubor Brno - Neumannova

Investor Trikaya Asset managment, a.s.
Místo realizace Neumannova, Brno
Termín realizace 09/2018 - 02/2020

Jedná o obytný soubor nacházející se při ulici Neumannova v Brně Pisárkách. Obytný soubor se skládá ze 4 viladomů, ve kterých se nachází celkem 47 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Celkem je pro navrhovaný objekt bytového domu zajištěno 63 parkovacích stání pro automobil. Součástí každého bytu je balkon, lodžie nebo terasa. Na byty umístěné v parteru navazuji soukromé zahrady a terasy. V celém objektu je navrženo maximum bezúdržbových materiálů. Objekty...

Vzdělávací centrum Vranovice, U Floriánka 2. etapa

Investor Obec Vranovice
Místo realizace U Floriánka 57, Vranovice
Termín realizace 09/2018 - 08/2019

Předmětem stavebních prací je vybudování přístavby, která bude provedena ve dvorní části stávající základní školy. Přístavba bude dvoupodlažní, částečně podsklepená, zastřešená plochými střechami. Stavba bude z jižní strany chráněna stínícími fasádními prvky. Ze zadní části objektu základní školy je umožněn vstup do zahradní části pozemku, kde budou provedeny terénní a sadové úpravy se zatravněním a výsadbou stromů a keřů.V objektu přístavby...

Rekonstrukce gymnázia a obchodní akademie Bučovice

Investor Jihomoravský kraj
Místo realizace Součkova 483, Bučovice
Termín realizace 09/2018 - 10/2019

Stavební zakázka řeší vybudování přístavby a nové využití stávajícího čtyřpodlažního objektu pro kuchyni a zázemí školní jídelny, do rekonstruovaného objektu bude přesunuta školní jídelna, v horních patrech budou specializované PC učebny a pokoje pro příležitostné ubytování studentů. Řešené objekty se nachází v parkovém areálu gymnázia a obchodní akademie v sousedství původních historických budov. Přestože se jedná o utilitární objekt, byl...

Obytný soubor Brno - Slatina III. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/687, 699, 731 - Brno
Termín realizace 07/2018 - 10/2019

Jedná o dva bytové domy v lokalitě Brno Slatina, které navazují na již proběhlou výstavbu obytného souboru 4 bytových domů. V další, tentokrát III. etapě výstavby, vznikne celkem 99 nových bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Součástí bytů jsou také sklepy, balkon nebo terasa a venkovní parkovací stání. Součástí stavební zakázky je vybudování inženýrských sítí pro řešené území - vodovod, splašková a dešťová kanalizace, přípojky VN a NN, veřejné...

Rekonstrukce rodinné vilky Brno - Masarykova čtvrť

Investor Soukromý investor
Místo realizace
Termín realizace 12/2017 - 12/2018

Objekt dotčený rekonstrukcí je původní prvorepubliková vilka, realizovaná v roce 1923 stavebním společenstvem úřednické čtvrti. Stavba byla provedena v tradicionalistickém duchu s jasnou koncepcí zástavby dané čtvrti. Ve druhé polovině 20. století (1974) byly provedeny architektem Markvartem výraznější stavební změny, včetně zahradní přístavby garáže s terasou a byl realizován nový vstupní objekt. Rekonstrukce je založena na charakteru původní stavby, tedy...
Modul: Právě stavíme