Právě stavíme

Fakultní nem. u sv. Anny - Stavební úpravy budovy K

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 01/2019-06/2019

Předmětem stavebních úprav v budově K dojde k sjednocení pracoviště ústavu klinické imunologie a alergologie do jedné budovy. Nově navrhované prostory budou mít v provozním celku návaznost na stávající provoz v objektu K. Ve 2.NP budou zřízeny nové prostory pro ambulantní provoz, který bude přesouván z budovy A. Ve 3.NP jsou navrhovány nové inspekční pokoje, místnost laboratoře a zázemí sester, které budou přecházet z pracoviště z budovy A do budovy K. Veškeré...

Fakultní nem. u sv. Anny - Novostavba odpad. hospodářství

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 11/2018-06/2019

Předmětem projektu stavební zakázky je demolice nepodsklepené jednopodlažní budovy s lichoběžníkovým půdorysem. V minulosti byla využívána jako zvířetník, v současnosti je využívána pro účely odpadového hospodářství, technické údržby a skladování. Součástí projektu je také novostavba objektu odpadového hospodářství v areálu Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně. Bude se jednat o samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Nosná konstrukce...

Obytný soubor Neumannova, Brno

Investor Trikaya Asset managment, a.s.
Místo realizace Neumannova, Brno
Termín realizace 09/2018 - 02/2020

Jedná o obytný soubor nacházející se při ulici Neumannova v Brně Pisárkách. Obytný soubor se skládá ze 4 viladomů, ve kterých se nachází celkem 47 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Celkem je pro navrhovaný objekt bytového domu zajištěno 63 parkovacích stání pro automobil. Součástí každého bytu je balkon, lodžie nebo terasa. Na byty umístěné v parteru navazuji soukromé zahrady a terasy. V celém objektu je navrženo maximum bezúdržbových materiálů. Objekty...

Vzdělávací centrum Vranovice, II. etapa

Investor Obec Vranovice
Místo realizace U Floriánka 57, Vranovice
Termín realizace 09/2018 - 08/2019

Předmětem úpravy objektu bude rekonstruovaný obvodový plášť – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky. Dozdívky budou provedeny z keramických tvarovek, v prostoru podkroví jsou navrženy sádrokartonové konstrukce. Objekt bude také celoplošně sanován proti zemní vlhkosti – bude provedena vodorovná...

Rekonstrukce gymnázia a obchodní akademie Bučovice

Investor Jihomoravský kraj
Místo realizace Součkova 483, Bučovice
Termín realizace 09/2018 - 10/2019

Stavební zakázka řeší vybudování přístavby a nové využití stávajícího čtyřpodlažního objektu pro kuchyni a zázemí školní jídelny, do rekonstruovaného objektu bude přesunuta školní jídelna, v horních patrech budou specializované PC učebny a pokoje pro příležitostné ubytování studentů. Řešené objekty se nachází v parkovém areálu gymnázia a obchodní akademie v sousedství původních historických budov. Přestože se jedná o utilitární objekt, byl...

Obytný soubor Brno - Slatina III. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/687, 699, 731 - Brno
Termín realizace 07/2018 - 10/2019

Jedná o dva bytové domy v lokalitě Brno Slatina, které navazují na již proběhlou výstavbu obytného souboru 4 bytových domů. V další, tentokrát III. etapě výstavby, vznikne celkem 99 nových bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Součástí bytů jsou také sklepy, balkon nebo terasa a venkovní parkovací stání. Součástí stavební zakázky je vybudování inženýrských sítí pro řešené území - vodovod, splašková a dešťová kanalizace, přípojky VN a NN, veřejné...
Modul: Právě stavíme