Právě stavíme

Vybudování dětské jednotky PDP

Realizace 12/2017 - 05/2018
Investor Olomoucký kraj
Architekt STYLE STUDIO s.r.o.

Stávající stavebně upravovaný objekt - pavilon "D" se nachází v oploceném areálu nemocnice Prostějov. Stavební úpravy pavilonu se realizují ve 2. NP budovy, kde je budováno nové zázemí dětského oddělení (šatny a sklady), dále oddělení ORL. Stavební úpravy se dále provádí ve 3. NP budovy, kde vzniká nové lůžkové dětské oddělení a dětské oddělení JIP.

Rekonstrukce rodinné vilky Brno - Masarykova čtvrť

Realizace 12/2017 - 12/2018
Investor Soukromý investor
Architekt Ing. arch. Pavel Jura

Objekt dotčený rekonstrukcí je původní prvorepubliková vilka, realizovaná v roce 1923 stavebním společenstvem úřednické čtvrti. Stavba byla provedena v tradicionalistickém duchu s jasnou koncepcí zástavby dané čtvrti. Ve druhé polovině 20. století (1974) byly provedeny architektem Markvartem výraznější stavební změny, včetně zahradní přístavby garáže s terasou a byl realizován nový vstupní objekt. Rekonstrukce je založena na charakteru původní stavby, tedy...

Novostavba BD Žalanského, Praha - Řepy

Realizace 09/2017 - 09/2018
Investor COLOR CUBE s.r.o.
Architekt Arch.Design project, a.s.

Jedná se o bytový dům o 11 bytových jednotkách o velikostech 1+kk, 3+kk a 5+kk, včetně řešení příjezdových ploch, oplocení a veškerých terénních úprav. Stavba bytového domu Žalanského byla zahájena demolicí stávajícího objektu a provedením přeložky kabelů z pozemku investora do veřejného chodníku.Objekt je tvořen podzemním podlažím, ve kterém je zázemí pro obyvatele domu (kolárna, kočárkárna, technologie vytápění, sklepy a garážová stání). Dále...

Vzdělávací centrum U Floriánka 1. etapa

Realizace 07/2017 - 08/2018
Investor Obec Vranovice
Architekt PROST Hodonín s.r.o.

Předmětem stavebních prací je vybudování přístavby, která bude provedena ve dvorní části stávající základní školy. Přístavba bude dvoupodlažní, částečně podsklepená, zastřešená plochými střechami. Stavba bude z jižní strany chráněna stínícími fasádními prvky. Ze zadní části objektu základní školy je umožněn vstup do zahradní části pozemku, kde budou provedeny terénní a sadové úpravy se zatravněním a výsadbou stromů a keřů.V objektu přístavby...

Polyfunkční dům Milady Horákové 23

Realizace 03/2017 - 09/2018
Investor IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Architekt KUBE s.r.o.

Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty. Objekt je navržen jako doplnění stávající zástavby při ulici Milady Horákové a naváže na stejný dům umístěný na sousední parcele. V přízemí objektu je navržena jedna obchodní jednotka, ke které přináleží provozní a skladové prostory v suterénu. Ostatní plochy přízemí jsou navrženy pro garážování osobních automobilů. Suterén domu obsahuje technické...

Rekonstrukce Paláce opata žďárského kláštěra

Realizace 11/2016 - 06/2018
Investor Soukromý investor
Architekt atelier dwg s.r.o.

Rekonstrukce a oprava se týká "Paláce opata žďárského kláštera", původně obchodního, kancelářského a obytného domu, který je součástí zástavby ohraničující na západě plochu Zelného trhu v Brně. Objekt barokního městského paláce vzniklý v době kolem roku 1750 je významnou architektonickou a nemovitou kulturní památkou. Stávající zděný objekt vyžaduje opravu z důvodů poškození z vlivů výstavby okolní zástavby trhlinami a poškození svislých nosných...
Modul: Právě stavíme