Naše referenční stavba

Nástavba a rekonstrukce BD Bratislavská 36a

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bratislavská 36a, Brno
Termín realizace 10/2013 - 10/2014

Bytový dům je součástí řadové zástavby ulice Bratislavská má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. V rámci bouracích prací bylo provedeno snesení konstrukce krovu při zachování stávající uliční římsy, následně byla prováděna dvoupodlažní nástavba bytového domu. Nosné stěny 6.NP a 7.NP jsou konstrukčně řešeny z lehkých pórobetonových tvárnic, které jsou zakončené ŽB věncem, na který byly kotveny ocelové nosníky nových stropních konstrukcí. Nosnou konstrukci nové střechy tvoří krovová soustava s kombinací ocelových a dřevěných prvků, krytina titanzinkový plech.

Součástí předmětu stavby je také podřezání celého objektu na úrovni podzemního podlaží. Sanace byla provedena formou vrážení ocelových vlnitých plechů. Veškeré instalace objektu byly vyměněny včetně napojení na páteřní rozvody v ulici Bratislavská. Ve spodní části došlo k přístavbě celoprosklenné výtahové šachty. Součástí stavby jsou také nové výplně otvorů, podlahy, podhledy, vybudování nového schodiště do 6.NP a 7.NP, zateplení fasád objektu a venkovní úpravy kolem objektu.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL