Naše referenční stavba

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova, Brno

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Zahradníkova 494/2, Brno
Termín realizace 01/2016 - 11/2016

Předmětem plnění byla rekonstrukce komplexu stávajících budov polikliniky Zahradníkova, nacházející se v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Stavební činnosti spočívaly v zajištění důstojnějšího vzhledu budovy polikliniky jako kulturní památky, obnovením obvodového pláště. Úpravy zahrnovaly fasádu, výplně otvorů a vstupní portál a to především z hlediska stavebně - historického a akustického. Při rekonstrukci fasády byly provedeny sanační práce a opravované omítky byly realizovány jako obnova původních omítek dle stratigrafického průzkumu. Součástí fasády byly travertinové obklady, z části restaurovány a z části dodány nové. Dodána byla nová americká okna jako repliky původních, repasována kastlová okna a ttaké osazena nová Euro okna. Součástí plnění byly nové parapety, klempířské a zámečnické výrobky. Rám vstupního portálu byl retaurován a byly dodány nové automatické dveře. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce původní rozvodny NN ze 60. let. Součástí stavebních prací byla také modernizace nákladního výtahu na výtah evakuační.
Všechny práce probíhaly za průběžného dohledu a jednání s Odborem památkové péče MMB a Národním památkovým ústavem.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL