Naše referenční stavba

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně - Lůžková jednotka 4NP

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3 Brno
Termín realizace 10/2016 - 03/2017

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně v Polní ulici je nejstarší souvisle fungující městskou nemocnicí na Moravě a druhou nejstarší v Česku. V rámci stavebních úprav předchozích etap došlo v 1NP k soustředění ambulantních provozů do polohy s přímou vazbou na vstupní část, ve které byla vybudována centrální evidence. V úrovni 2NP bylo vybudováno pracoviště jednodenní chirurgie a ve 3NP byly zřízeny nové porodní sály. Účelem současných navržených úprav je rekonstrukce západního křídla a části východního křídla 4NP pro účely oddělení dlouhodobé lůžkové péče o celkové kapacitě 30 lůžek a rekonstrukce hygienického zázemí. Z důvodů zachování lůžkových kapacit se budou stavební práce provádět v etapách, důsledně odděleně od provozu nemocnice se snahou o minimální dopad na klienty nemocnice.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL