Naše referenční stavba

Rekonstrukce divadla, Žďár nad Sázavou

Investor Město Žďár nad Sázavou
Místo realizace Doležalovo nám. 73, Žďár nad Sázavou
Termín realizace 06/2015 - 01/2016

Předmětem stavebních úprav původní pseudosecesní budovy Národního domu byla realizace opatření na snížení energetické náročnosti budovy divadla za bezmála 19 milionů korun českých. V rámci zateplení byla realizována oprava hydroizolace spodní stavby. Byly provedeny nové vrstvy střešních plášťů včetně odvodnění střechy. Byl použit komplexní zateplovací systém v kvalitativní třídě ,,A". Povrchová úprava s dekorační minerální omítkou. Tato úprava fasády je provedena ručně omítkou profilovanou do oblouků. Druhým typem povrchové úpravy byla samočistící omítka. Další povrchovou úpravou bylo provedení obkladu keramickými pásky a provedení provětrané fasády s velkoformátoými keramickými obklady. Součástí byla kompletní výměna výplní otvorů za nové hliníkové. Provedeny byly nové klempířské a zámečnické výrobky a hromosvod.
Tato zakázka získala ocenění ,,Fasáda roku 2016" v kategorii Revitalizace, sanace, renovace a také čestné uznání v soutěží Stavba Jihomoravského kraje 2016 v kategorii ,,Stavby mimo území JMK".

Zpět
Modul: Reference - DETAIL