Naše referenční stavba

Rekonstrukce Paláce opata žďárského kláštěra, Zelný trh 10, Brno

Investor Soukromý investor
Místo realizace Zelný trh 293/10, Brno
Termín realizace 1/2017 - 09/2018

Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu ,,Paláce opata žďárského kláštera" na Zelném trhu v Brně za bezmála 91 milionů korun českých, která je nemovitou kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně. Rekonstrukce probíhala pod stálým dohledem památkového úřadu. Objekt slouží pro komerční účely - obchody, restaurace, kanceláře, v nejvyšších patrech objektu pak byty.
Součástí zakázky bylo statické zajištění objektu a stavební jámy pilotami provedenými technologií tryskové injektáže a stříkaným betonem. Vzhledem ke stáří objektu a jeho rozsáhlým podzemním prostorám byly provedeny rozsáhlé sanační opatření. Významným zásahem bylo prohloubení dvorní části objektu o dvě podzemní podlaží. Částečně odbourán byl krov objektu a některé nenosné zdivo, dále konstrukce pavlačí a veškeré podlahové vrstvy. Do nosných konstrukcí domu byly provedeny sondy a zhodnocen jejich stav, částečně musely být protézovány trámy stropů a provedeny spřažené hřebíkové desky, stěny s trhlinami sesponkovány a konstrukce v havarijním stavu nahrazeny novými. Nově byl proveden krov v odbourané části a podlahové skladby s výjimkou schodišťových prostor, kde byly rekonstruovány stávající kamenné dlažby a pokojů s historickými parketami, které byly zachovány a renovovány. Nově byly také provedeny vnější dvorní omítky a většina vnitřních omítek. Odkryta a restaurována byla historická výmalba ve 3NP.
Výplně otvorů byly v maximální míře repasovány kvůli své historické hodnotě podle pokynů NPÚ. Prvky, které se nedaly zachránit, byly nahrazeny kopiemi a ostatní výplně provedeny novými prvky. Repasovány byly také zábradlí pavlačí. Nově byly provedeny rozvody elektroinstalací, zdravotechniky, plynu, vytápění a vzduchotechniky. Do dvorního prostoru byl nově vestaven výtah a vertikální zahrada.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL