Naše referenční stavba

Vzdělávací centrum Vranovice, U Floriánka 1. etapa

Investor Obec Vranovice
Místo realizace U Floriánka 57, Vranovice
Termín realizace 07/2017 - 08/2018

Předmětem stavebních prací je vybudování přístavby, která bude provedena ve dvorní části stávající základní školy. Přístavba bude dvoupodlažní, částečně podsklepená, zastřešená plochými střechami. Stavba bude z jižní strany chráněna stínícími fasádními prvky. Ze zadní části objektu základní školy je umožněn vstup do zahradní části pozemku, kde budou provedeny terénní a sadové úpravy se zatravněním a výsadbou stromů a keřů.

V objektu přístavby je navrženo 5 učeben s celkovou kapacitou max 150 žáků, školní bazén a tělocvična. Součástí objektu je i venkovní sportovní hřiště a zahrada. Přízemí obsahuje centrální šatnu, dvě třídy, dva kabinety, sborovnu, místnost pro školníka, hygienické zařízení pro děti a pro zaměstnance. V severním rohu je technická místnost - kotelna - společná pro celý objekt. V jižním rohu je navržen školní bazén s potřebným hygienickým zázemím. V druhém podlaží se nachází tři třídy, kabinet, kancelář a sociální zařízení. V jižním objektu je situovaná tělocvična. Částečné podsklepení objektu nabízí prostor bazénové technologie se skladem, strojovnou vzduchotechniky, dílnu a sklad školy.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL