Naše referenční stavba

Novostavba vzdělávacího centra Vranovice

Investor Obec Vranovice
Místo realizace U Floriánka 57, Vranovice
Termín realizace 12/2017 - 08/2019

Předmětem zakázky byla přístavba dvoupodlažní budovy základní školy, ve které bylo navrženo 5 učeben, školní bazén a tělocvična. Ve druhé etapě, která započala v září 2018 došlo k úpravám objektu. Objekt za bezmála 80 milionů korun českých slouží jako vzdělávací centrum pro účely školy. Celá stavba je řešena bezbariérově.
Objekt je založen na ŽB pasech, použity jsou i mikropiloty. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z keramických tvarovek. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické ŽB v kombinaci s ŽB prefabrikovanými panely. Střecha plochá s PVC fólií. Vnější výplně otvorů jsou hliníkové, vnitřní dveře dřevěné. Součástí byly také omítky, nášlapné povrchy podlah - vinyl a koberec, sádrokartonové podhledy, obklady a dlažby, nátěry a malby. Všechny použité materiály byly vhodné do nemocničního prostředí. V rámci stavby byly provedeny veškeré rozvody instalací - zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalací slaboproudých i silnoproudých rozvodů, měření a regulace. Konstrukce bazénu byla ŽB monolitická včetně veškeré potřebné technologie.

Předmětem úpravy objektu bylo rekonstruovaný obvodový plášť – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky. Dozdívky byly provedeny z keramických tvarovek, v prostoru podkroví byly navrženy sádrokartonové konstrukce.

Objekt je také celoplošně sanován proti zemní vlhkosti – byla provedena vodorovná hydroizolace stávajících zdí a také nová vodorovná hydroizolace podlah včetně nových skladeb. Dále bylo provedeno sepnutí celého objektu a stehování širších trhlin.Zpět
Modul: Reference - DETAIL