Naše referenční stavba

Rekonstrukce budovy Žerotínovo náměstí, Brno

Investor Jihomoravský kraj
Místo realizace Žerotínovo náměstí 1, Brno
Termín realizace 05/2016 - 11/2016

Objekt, ve kterém probíhaly stavební úpravy, je chráněnou nemovitou kulturní památkou, která slouží jako administrativní zázemí Krajského úřadu, včetně skladovacích a archivních prostorů, s jehož budovou jsou prostory stavebně propojeny. V interiéru proběhly úpravy dispozice, v suterénu vznikly členěním otevřeného sálového prostoru pětitrakt s centrálním prostorem s výškou na dvě podlaží, s využitím jako školící místnost, případně pro jiné multifunkční využití. V 1NP byl stávající prostor přilehlý k ulici Žerotínovo náměstí rozdělen na dvoutrakt.

V interiéru byly použity dělící sádrokartonové příčky a celoprosklenné příčky, které zachovaly iluzi původního otevřeného prostoru. Stropní konstrukce byly opatřeny kazetovými podhledy pro zakrytí vedení instalací i pro optické snížení prostorů, které měnily svůj účel. Ve většině ploch došlo k odebrání stávající podlahové krytiny a nahrazení novou a k výměně vnitřních výplní otvorů. Stavební úpravy zahrnovaly také vybudování nové výměníkové stanice, následně rozvody tepla a nově bylo vybudováno odkanalizování hygienického zázemí. V prostorách dotčených rekonstrukcí bylo nově vybudováno vedení silnoproudu a slaboproudu, včetně zabezpečení objektu.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL