Naše referenční stavba

Obytný soubor Brno - Slatina I. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/42, 652, 2060/1 - Brno
Termín realizace 12/2014 - 04/2016

Jedná se o novou výstavbu celkem 4 bytových domů včetně potřebné technické a dopravní infrastruktury v řešeném území městské části Brno - Slatina. Čtyři polyfunkční bytové domy jsou určené převážně pro bydlení, jsou čtyřpodlažní, nepodsklepené, zastřešené plochou střechou. Domy mají půdorysný tvar protáhlého nepravidelného obdélníku, jsou umístěny podél oboustranné komunikace vedené středem řešeného území. Parkovací stání jsou podél páteřní komunikace a také na nově budovaných parkovištích v rámci řešeného území. Celkem je v bytových domech realizováno 177 bytových jednotek typově 1+kk až 3+kk, dále je realizováno 216 nových parkovacích stání a prostory pro komerční využití, které jsou vždy v 1NP objektu. Součástí každého bytu je balkon či terasa. Nosný systém objektů tvoří nosné zdivo Porotherm a železobetonové stropní prefa panely. Fasáda domů je jednoduchá, zateplená KZS tl. 150 mm. Střechy jsou ploché jednoplášťové s atikou. Součástí stavební zakázky je vybudování inženýrských sítí pro řešené území - vodovod, splašková a dešťová kanalizace, přípojky VN a NN, veřejné osvětlení a síť elektronických komunikací.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL