Naše referenční stavba

Centrum nových technologií ICRC

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 09/2015 - 01/2016

Předmětem stavebních úprav byla komplexní rekonstrukce prostoru 5NP budovy B1, za účelem vybudování nových laboratorních prostor. V řešeném prostoru byl ponechán v části 5NP objektu objektu B1 uzavřený prostor určený pro Centrum nových technologií. Tento prostor byl nevyužíván a společně s navazujícími prostory jako chodba, kanceláře, soc. zařízení apod. byl předmětem řešení navržené rekonstrukce pro vybudování čistých prostor určených pro přípravu a výrobu přípravků moderní terapie. Byly zde realizovány 2 místnosti (boxy), vše včetně potřebných propustí a potřebného zázemí.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL