Naše referenční stavba

Novostavba tělocvičny ZŠ Bosonožské nám. 44

Investor Statutární město Brno
Místo realizace Bosonožské nám. 44, Brno
Termín realizace 11/2014 - 11/2015

Jednalo se o přístavbu pro pohybové aktivity včetně odpovídajícího zázemí pro žáky ZŠ. Nově realizovaný objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní se střešní terasou, přisazený k budově školy. Přístavba v úrovni 1NP zastavuje kompletní plochy školního dvora pro potřebu vytvoření plnohodnotného hřiště uvnitř objektu. Ve 2NP přesahuje objekt stavby školní pozemek do ulice a vedlejší zahrady. V přízemí stavby je umístěn nový hlavní vstup do školy. Ve druhém podlaží je umístěno jádro přístavby, tedy sál - tělocvična pro pohybové aktivity s výškou 4,75 m pod žebra stropní desky, s možností využití pro víceúčelové hřiště. Nosnou konstrukci přístavby tvoří kombinace nosného zdiva a železobetonových sloupů. Stropní konstrukce jsou provedeny z monolitického betonu. Celý objekt je proveden moderní technologií za použití kvalitních stavebních hmot, aby plně vyhovoval soudobým energetickým standardům. Realizace stavební zakázky probíhala za neomezeného provozu základní školy.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL