Naše referenční stavba

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Rekonstrukce 3.NP hlavní budovy

Investor Nemocnice Milosrdných Bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 08/2018 - 11/2018

Účelem navržené rekonstrukce bylo zlepšení standardu 3.NP pro lůžkovou jednotku a rekonstrukce technické infrastruktury části objektu. Stavební práce proběhly převážně ve 3.NP hlavní budovy nemocnice, ale byly nutné i zásahy do ostatních pater budovy, zejména do části 4.NP, kterým prochází stoupací trasa VZT a byla zde vybudována nová strojovna VZT.  Z důvodu zachování lůžkové kapacity bylo nutné provádět stavební práce za provozu objektu. Stavba byla důsledně oddělena od provozu nemocnice prachotěsnými a zvukově izolačními příčkami. Prioritou byl minimální dopad probíhající rekonstrukce na klienty nemocnice. Hlavní části tohoto projektu byl stavební objekt SO 24 ,,Gynekologie".
Zpět
Modul: Reference - DETAIL