Naše referenční stavba

Fakultní nem. u sv. Anny - Novostavba odpad. hospodářství

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 11/2018-06/2019

Předmětem projektu stavební zakázky byla demolice nepodsklepené jednopodlažní budovy s lichoběžníkovým půdorysem. V minulosti byla využívána jako zvířetník, v současnosti je využívána pro účely odpadového hospodářství, technické údržby a skladování. Součástí projektu bylo také novostavba objektu odpadového hospodářství v areálu Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Nosná konstrukce je tvořena podélnými a příčnými nosnými stěnami. Nosná konstrukce střech a stropů je provedena z prefabrikovaných předpínaných panelů.
Jednopodlažní část určená pro dopravu je přístupná přímo z terénu pomocí trojice automatických sekčních vrat s otevíravou částí pro přístup bez nutnosti výsunu. Garáž je řešena jako jeden společný prostor sloužící pro parkování traktoru, vysokozdvižného vozíku a osobního automobilu. Na tuto část navazuje místnost skladu se samostatným přístupem. V rámci prvního nadzemního podlaží skladové části jsou za sebou seřazeny následující místnosti: chladící box s předsíní (krátká vzdálenost k chladícím jednotkám na boční stěně budovy), dále sklad pro parkování káry, sklad nebezpečných odpadů, sklad a kancelář personálu odpadového hospodářství se sociálním zázemím.
Druhé nadzemní podlaží je přístupno po vnějším krytém schodišti. Ze společné chodby je dostupná dvojice kanceláří, šatny a sociální zázemí muži, ženy a pobytová místnost personálu.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL