Naše referenční stavba

Fakultní nem. u sv. Anny - Stavební úpravy budovy K

Investor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Místo realizace Pekařská 664/53, Brno
Termín realizace 01/2019-06/2019

Předmětem stavebních úprav v budově K došlo k sjednocení pracoviště ústavu klinické imunologie a alergologie do jedné budovy. Nově navrhované prostory mají v provozním celku návaznost na stávající provoz v objektu K. Ve 2.NP byly zřízeny nové prostory pro ambulantní provoz, který byl přesouván z budovy A. Ve 3.NP byly navrhovány nové inspekční pokoje, místnost laboratoře a zázemí sester, které přecházejí z pracoviště z budovy A do budovy K.

Veškeré stavební zásahy v objektu K probíhaly bez zásahu do stávající fasády, venkovní vzhled nebyl nijak pozměněn. Součástí rekonstrukce byla výměna oken v 2.NP a 3.NP. Nově zde jsou umístěny 4 alergologické ambulance, čekárna, recepce s kartotékou, místnost testovny, spirometru a odběrů.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL