Naše referenční stavba

Knihovna Jiřího Mahena, Brno

Investor Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Místo realizace Kobližná 70/4, Brno
Termín realizace 11/2013 - 09/2015

Předmětem zakázky této nemovité kulturní památky (Schattenbachův palác) byly stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci, vestavbě a nástavbě objektu občanské vybavenosti, dodávka elektroniky, včetně stavebních přípomocí a dodávka mobiliáře interiéru za bezmála 30 milionů korun českých. Předmětem stavebních prací bylo zejména vybudování konferenčního sálu spolu s novým sociálním zařízením, vestavbou výtahu pro bezbariérový přístup. V ostatních podlažích se jednalo o dispoziční úpravy, zřízení gastro zařízení pro klienty knihovny včetně gastro-technologie a modernizace vybavení vybraných prostor knihovny. Součástí úprav bylo také zlepšení prostředí chladícími a vzduchotechnickými jednotkami, audiovizuálním zařízením a zvýšení kapacity datových služeb, protipožární prvky, statické zajištění objektu, dodávka nosné ocelové konstrukce střechy včetně zateplení střešní konstrukce objektu, zateplení vnějších stěn objektu komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A". Nedílnou součástí předmětu plnění byly bourací práce, které společně se stavebními pracemi prováděli za plného provozu objektu.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL