Naše referenční stavba

Bytový dům U Staré Cihelny, Vyškov

Investor SMART MOVE s.r.o.
Místo realizace Hybešova 25, Vyškov
Termín realizace 12/2009 - 09/2011

Kompletní realizace novostavby pětipodlažního bytového domu, ve kterých je umístěno 54 bytových jednotek různé velikost za bezmála 85 milionů korun českých. V podzemním podlaží jsou umístěny garáže a společné prostory domu. Půdorysně he objekt do tvaru ,,T" o rozměrech 70,5x40,7m, založení objektu je provedeno na základových ŽB pasech, obvodový plášť je tvořen nosným broušeným zdivem doplněny tepelnou izolací tloušťky 100 mm, stropní konstrukce je převážně tvořena stropní panely v kombinaci s monolitickou ŽB deskou. Střecha je pultová dvouplášťová provedena z podhledem SDK, tepelnou izolací 300 mm, okna jsou plastová šestikomorová s dvojsklem 1,0.
Na přilehlých pozemcích kolem budovy byly vybudovány nové komunikace, chodníky, zpevněné plochy a okrasná zahrada. Při realizaci stavby byly použity nadstandartní materiály v oblasti kompletace bytových jednotek, tedy keramické obklady a dlažby, zařizovací předměty koupelen a vytápění, moderní trakční osobní výtah, hliníkové profily ve vstupních dveřích do bytů a společných prostor, žárově zinkové ocelové konstrukce zábradlí balkonů a teras, materiály plovoucích dřevěných podlah apod. Součástí stavby byla také realizace zateplení obvodového pláště celého objektu. V rámci výstavby byly vybudovány kanalizace splaškové i dešťové, vodovod, plynovod a přívod NN včetně napojení na venkovní veřejné rozvody sítí.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL