Naše referenční stavba

Polyfunkční dům Milady Horákové 23, Brno

Investor IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 23, Brno
Termín realizace 03/2017 - 09/2018

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu v centru Brna. Objekt je desetipodlažní se suterénem za bezmála 105 milionů korun českých. V suterénu se nacházejí technické místnosti a sklepní kóje, v přízemí obchodní jednotka a parkovací stání, v 2.NP kancelářské prostory, 3NP je kombinací kancelářských prostor a bytů, 4NP až 10NP jsou bytové jednotky o velikosti 1+kk až4+kk.
Objekt je založen na velkoprůměrových ŽB pilotách, sousední objekt a komunikace jsou podchyceny pilotovou stěnou. Nosná konstrukce objektu je z ŽB monolitu, částečně pohledového, od 7NP dále je v kombinaci ŽB monolitických stropů a vyzdívaných stěn z keramických tvárnic. V 1PP je použita konstrukce zdvojené podlahy ze systémových plastových tvarovek. Vnitřní nosné stěny a dělicí příčky jsou vyzdívány z keramických tvarovek s ohledem na zvýšené akustické požadavky mezibytových stěn. Dům je zastřešen plochou střechou s hydroizolací PVC pásy, střecha nad garážemi je provedena jako zelná extenzivní střecha. Dům je zateplen certifikovaným zateplovacím systémem ETICS v kvalitativní třídě ,,A", v 1NP je fasáda doplněna kamenným obkladem. Součástí zakázky jsou také veškeré klempířské a zámečnické prvky, obklady a dlažby, výmalby a nátěry, vnitřní dveře, podhledy, podlahy. Provedeny jsou kompletní rozvody zdravotechniky. ústředního topení, elektroinstalací - silnoproudých a slaboproudých, měření a regulace a vzduchotechniky. V objektu se také nachází výtah a zvedací parkovací plošiny.
Součástí realizace stavební zakázky bylo vybudování přípojky vody, úprava veřejného osvětlení a trolejového vedení, úprava sjedu na komunikaci.


Zpět
Modul: Reference - DETAIL