Naše referenční stavba

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - rekonstrukce 1NP vč. využití objektu SO10

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 06/2012 - 04/2013

Předmětem stavby byly kompletní stavební práce rekonstrukce stávajícího objektu SO10 a rekonstrukce v části vstupního objektu nemocnice v 1.NP stávající budovy s vybudováním nové evidence, ambulatních prostor a nového sociálního zázemí za bezmála 35 milionů korun českých. V objektu SO10 byly vybudovány nové provozy ambulancí (1.NP), jednodenní chirurgie (2.NP), nové porodní sály (3.NP) a nové pracoviště elektrovyziologie (4.NP). Součástí stavebních prací v objektu SO10 bylo nové statické zajištění objektu mikropilotami v suterénní části nových stropních konstrukcí. Dále rozsáhlé bourací a zednické práce - nové vyzdívky, omítky, podlahy, ve 4.NP byla použita barytová omítka proti rentgenovému záření. Nové dispozice v objektu SO10 ve vstupní části hlavního objektu byly řešeny ze SDK konstrukcí. Součástí stavby ylo také provedení kompletní dodávky vnitřních výplní a vybavení, dodávka a montáž keramických obkladů a dlažeb, povrchových úprav (vnitřní malby, otěruvzdorné nátěry, povlakové podlahy na bázi kaučuku), vnitřních hliníkových výplní, automatických a mechanicky posuvných dveří, kompletní zámečnické konstrukce a dodávka zdravotnické technologie. V rámci stavby bylo také provedení kopletních nových technických instalací - silno a slabouproud vč. EPS, mediciální plyny. Na objektu SO10 byla provedena výměna okenních výplní za nové plastové výplně ze sedmikomorového systému a zateplení obvodového pláště komplexním zateplovacím systémem třídy ,,A", nový střešní plášť z PVC fólie vč. zateplení stabilizovaným EPS, a vybudována nová strojovna vzduchotechniky ma střeše objektu.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL