Naše referenční stavba

Rekonstrukce Domu kultury, Kyjov

Investor Město Kyjov
Místo realizace Masarykovo náměstí 34, Kyjov
Termín realizace 07/2013 - 11/2013

Předmětem stavby byla celková rekonstrukce objektu občanské vybavenosti - kulturního domu města Kyjov spočívající v zateplení vnější obálky budovy komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A", výměně stávajících výplní otvorů za nové hliníkové výplně otvorů s přerušeným tepelným mostem včetně zasklení izolačním trojsklem a osazení slunolamů kotvených do nové fasády za bezmála 13 milionů korun českých. Při výměně otvorů bylo realizováno nové členění stavebních otvorů za pomocí ocelových konstrukcí. Byly provedeny kompletní klempířské konstrukce na obálce budovy- Součástí celkového zateplení objektu bylo provedení nové skladby střešního pláště s tepelnou izolací a novou hydroizolační krytinou. V rámci zateplení objektu bylo provedeno i zateplení pod úroveň terénu včetně vybudování nových okapových chodníků, komunikací, dlážděných ploch a dalších přidružených stavebních prací.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL