Naše referenční stavba

Rekonstrukce Základní a Mateřské školy Pozořice

Investor Městys Pozořice
Místo realizace U školy 386, Pozořice
Termín realizace 07/2013 - 12/2013

Předmětem stavby byly kompletní stavební práce na objektech občanské vybavenosti - základní a mateřské školy v Pozořicích spočívající v rekonstrukci vnější obálky budovy komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A"., realizaci výměny stávajících výplní otvorů za nové plastové výplně otvorů, vyměněny kompletní klempířské konstrukce objektu, nová skladba střešního pláště s tepelnou izolací a mechanicky kotvenou hydroizolační krytinou, zateplení stropů v konstrukci mansardové střešní konstrukce minerální izolací za bezmála 12 milionů korun českých. Realizováno současně s výměnou technologie vytápění za absorpční tepelné čerpadla vzduch-voda a teplovodních kondenzačních kotlů s výkonem nad 50kW. V rámci zateplení objektu bylo provedeno i zateplení pod úroveň terénu včetně vybudování drenáží, nových okapových chodníků, komunikací, dlážděných ploch a dalších přidružených stavebních prací.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL