Naše referenční stavba

Rekonstrukce Domova mládeže Klášterského, Brno

Investor Domov mládeže a Zařízení skolního stravování Brno
Místo realizace Klášterského 620/4, Brno
Termín realizace 11/2013 - 09/2014

Předmětem stavby byly stavební práce spočívající v komplexní rekonstrukci vnějšího pláště budovy Domova mládeže za bezmála 23 milionů korun českých komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A", soklová část objektu opláštěna provětrávanou fasádou s obkladem cementotřískovými deskami s přiznanými spárami, výměna stávajících výplní otvorů za nová plastová okna a balkonové sestavy, výměna vstupních portálů za nové vstupní stěny z hliníkových profilů, komplexní zateplení střešní konstrukce, oprava stávajících balkonů a lodžií, nové klempířské prvky z pozinkovaného plechu, dodávka a osazení nových zámečnických výrobky. Součástí předmětu stavby byla demolice jednopodlažní přístavby objektu na západním průčelí. V rámci stavby byla realizována rekonstrukce systému ústředního vytápění, hromosvod a úprava vnitřní elektroinstalace a další drobné stavební dodávky a montáže v rámci komplexní regenerace objektu.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL