Naše referenční stavba

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Rekonstrukce objektu SO13, SO14, SO16, SO20

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3, Brno
Termín realizace 01/2014 - 07/2014

Předmětem stavby byly kompletní stavební práce rekonstrukce objektu SO13 - oddělení endoskopie nacházející se ve východní části 1.NP, objektu SO14+SO16 - lůžkového oddělení chirurgie umístěné ve dvorním traktu 2.NP., objektu SO20 - centrální šatny a lůžkové jednotky NEURON.
Součástí stavebních prací bylo statické zajištění konstrukcí vč. sanace nosných konstrukcí a asanačních opatření. Dále rozsáhlé bourací a zednické práce - nové vyzdívky, omítky, podlahy. Součástí stavby bylo také provedení kompletní dodávky vnitřních výplní a vybavení (SDK, akustické podhledy, truhlářské výrobky, stíněné prvky, sanitární příčky, interiérové vybavení) dodávka a montáž keramických obkladů a dlažeb, povrchových úprav (vnitřní malby, otěruvzdorné nátěry, povlakové podlahy na bázi kaučuku), nový střešní plášť z PVC fólie vč. jako zateplení stabilizovaným EPS, nová strojovna vzduchotechniky na střeše objektu, vnitřních hliníkových výplní, automatických a mechanicky posuvných dveří, plastových výplní, vnitřních dveří, kompletní zámečnické konstrukce a dodávka zdravotní technologie. V rámci stavby bylo také provedení kompletních nových technických instalací - Zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, MaR, elektroinstalace - silno a slaboproud vč. EPS, medicinální plyny.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL