Naše referenční stavba

Rekonstrukce a nástavba budovy CH Hudcova, Brno

Investor ORGREZ, as.s
Místo realizace Hudcova 321/76, Brno
Termín realizace 05/2014 - 02/2015

Předmětem zakázky byly stavební práce úpravy objektu, které řešily nástavbu a komplexní rekonstrukci stávající administrativní budovy za bezmála 19 milionů korun českých, která je současně využívána jako výrobní prostor. Jedná se o tří podlažní objekt, s funkčním rozdělením výrobní části v 1.NP a administrativní části v ostatních patrech budovy. Nástavba budovy o výměře 700 m2. V rámci stavebních úprav objektu byla realizována výměna stávajících výplní otvorů za nové výplně a vstupní stěny z plastových a hliníkových profilů, zateplení objektu komplexním zateplovacím systémem kvalitativní třídy ,,A". statické zajištění objektu zesílením nosných sloupů a průvlaků, realizace nových nosných železobetonových konstrukcí objektu, nosné svislé konstrukce, nová kompletní konstrukce pultové středy ze sbíjených dřevěných vazníků se záklopem z OSB desek a povlakovou izolační folií včetně záchytného systému proti pádu osob, kompletní klempířské konstrukce, nosné ocelové konstrukce, zámečnické konstrukce, podhledy SDK, nové skladby podlah, keramické obklady a dlažby, nášlapné krytiny podlah PVC. Součástí rekonstrukce objektu byly bourací práce nosných konstrukcí, střechy, vybourání otvorů, demontáže, opravy elektroinstalací, předložky instalací VZT, UT a ZTI.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL