Naše referenční stavba

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - Rekonstrukce porodních sálů 3.NP

Investor Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace
Místo realizace Polní 3
Termín realizace 02/2015 - 06/2015

Předmětem stavby byla úprava uvnitř stávající budovy Nemocnice Milosrdných bratří v objektu Polní 3. Součástí stavby byla nová dispozice objektu ve 3.NP pro vybudování nových pokojů univerzální lůžkové kapacity a adaptace původního vstupu. Součástí stavebních prací byly bourací a zednické práce - nové vyzdívky, úprava svislých nosných stěn, zazdění zcela či z části stávajících otvorů, provedení překladů z ocelových válcových nosníků, omítky, podlahy. Součástí stavby bylo také provedení dodávky vnitřních a vnějších výplní, sanitárních doplňků a vybavení (SDK, podhledy, truhlářské výrobky, stínící prvky, interiérové vybavení), dodávka a montáž keramických obkladů a dlažeb, povrchových úprav (vnitřní malby, otěruvzdorné nátěry, povlakové podlahy), vnitřních hliníkových výplní, zámečnické konstrukce a dodávka zdravotnické technologie. V rámci stavby bylo také provedení kompletních nových technických instalací - zdravotechniky, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace - silno a slaboproud včetně EPS, medicinální plyny.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL