Naše referenční stavba

Rekonstrukce sportovního areálu Poňava - Lelekovice

Investor Obec Lelekovice
Místo realizace Poňava 903 E/48, Lelekovice
Termín realizace 03-11/2019

Tato stavební zakázka řešila rekonstrukci šaten a společensko - technické zázemí Sportovního areálu Miloše Kunzfelda v Lelekovicích, na pozemku již existujícího zázemí fotbalového klubu AC Lelekovice.
Základní objekt je řešený jako prolínání dvou kolmo na sebe navazujících jednopodlažních hmot, které společně vytváří jakousi soukromou zónu formou otevřeného atria. Jednopodlažní hmota jedné z části objektu je doplněná výrazným částečným zastřešením terasy jako rozšíření prostoru zázemí pro fanoušky.Před zahájení prací na samotném objektu šaten došlo k demolici objektu stávajících šaten, demolicí kanalizační jímky její zpětný zasyp inertním materiálem, přeložce dešťové kanalizace a odstranění náletových keřů a dřevin včetně vytrhání pařezů. Izolace proti zemní vlhkosti byly provedeny na vyrovnanou a očištěnou základovou desku pásy. Hlavní nosnou konstrukcí budovy je přesné fasádní zdivo broušené na maltu SBC pro celoplošnou tenkou spáru, doplněné o provětrávanou dřevěnou fasádu ze svisle uložených desek s mezerou na dřevěném nosním roštu. Nenosné překlady jsou tvořeny systémem HELUZ, kde úložná skladebná délka překladu musí být min. 125mm. Překlady nad otvory nosné fasádní zdi jsou součástí betonové desky stropu. Nosní fasádní zdivo je ukončeno ŽB věnci se zateplením tepelnou izolací do bednění z vnější strany věnce jako součást betonové desky stropu. Zastřešení terasy 2. NP je tvořeno roštovou konstrukcí z hraněného dřeva . Střecha je uložena na nástavbě a dvou sloupech.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL