Naše referenční stavba

Novostavba denního stacionáře a sociální bydlení Židlochovice

Investor Město Židlochovice
Místo realizace Ul. Palackého, Židlochovice
Termín realizace 07/2019 - 07/2020

Předmětem zakázky byla novostavba stacionáře a sociálního bydlení a zpevněných ploch okolo této stavby. Novostavba má půdorysný tvar kosého čtverce, jenž je situován podélnou osou rovnoběžně s osou komunikace. Novostavbou bylo vybudováno 5 bytových jednotek a stacionář. Konstrukčně je novostavba realizovaná jako tří podlažní.
Vzhledem k svahování pozemku a lokalizaci sklepních prostor bylo v severní části provedeno založení na pilotáži. V jížní části byl proveden výkop na hloubku podzemního podlaží. Výkopy byly jištěny pažením. Objekt je založen na pásových základech z monolitického betonu v kombinaci s betonovými piloty. Stropy jsou provedeny jako monolitické železo - betonové. Zastřešení je provedeno plochou pochůzí zelenou střechou.  Vnější omítky jsou tvořeny tenkovrstvou probarvenou pastovitou silikonsilikátovou omítkou se samočistícím efektem. Parkoviště bylo navrženo podél místní komunikace se stáním s kolmým ražením.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL