Naše referenční stavba

Rekonstrukce objektu Leskava, Maxprogres

Investor MAXPROGRES, s.r.o.
Místo realizace Traťová 1, Brno
Termín realizace 05/2012 - 11/2012

Předmětem projektu byla oprava stávající administrativní budovy. Součástí stavby byla nová dispozice objektu, nové řešení obvodového pláště a střechy, provedení nových technických instalací. Celkové hmotné řešení budovy zachovává vlastní třípodlažní budovu včetně svislé skeletové ocelové nosné konstrukce a konstrukce stropů. Přístavba jednopodlažní hmoty byla odstraněna a nahrazena novou třípodlažní hmotou v půdorysu původní přístavby. Dispozičně byl objekt řešen pro využití centrem strategických služeb provozovaných investorem. Stěnový obvodový plášť byl opatřen kontaktním zateplením. Nová okna jsou z hliníkových profilů s izolačním zasklením. Byly navrženy nové vnitřní dělící konstrukce ze sádrokartonu a z prosklených stěn. Stávající podlahy byly opatřeny tepelnou resp. kročejovou izolací. Podlahy se doplnily o monolitickou vrstvu z anhydritu u 1.NP resp. zdvojeným záklopem z dřevoštěpových desek ve 2. a 3. NP. Skladba střechy byla provedena nově včetně hydroizolace z asfaltových pásů.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL