Naše referenční stavba

Přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ

Investor Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
Místo realizace Bauerova, Brno
Termín realizace 10/2019 - 9/2020

Předmětem této zakázky byla přístavba objektu ke stávajícímu objektu zásahové jednotky. Objekt přístavby byl navržen o rozměrech cca 17,5 m x 11,5 m s výškou atiky 11,15m. Konstrukčně se jedná o dvousměrný zděný stěnový systém lokálně kombinovaný s montovanými železobetonovými sloupy. Svislé konstrukce jsou uloženy na základovou desku
spřaženou s pilotami. Sloupy jsou zapuštěny do kalichu. Propojení se stávajícím objektem je zajištěno pomocí proskleného spojovacího krčku. Přístavba je 3. podlažní a svým provedením kopíruje stávající řešení. Střešní konstrukce je typu zelená extenzivní střecha s výsadbou společenstva rozchodníků a netřesků. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktní zateplovacím systémem ETICS z minerální vaty. Podlahové konstrukce jsou navrženy jako těžké plovoucí, s roznášecí vrstvou z betonu nebo cementového či anhydritového potěru.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL