Naše referenční stavba

Novostavba zařízení pro výcvik a vzdělávání OSH ČR Brno - Medlánky

Investor Krajské ředitelství policie JMK
Místo realizace Turistická 1321/88, Brno - Medlánky
Termín realizace 03 - 11/20

Realizace projektu zahrnovala výstavbu jednotlivých výcvikových objektů (krytá jízdárna, krytá kruhová jízdárna, venkovní jízdárna a pohybovací zařízení), nákup techniky pro přepravu koní a soubory překážek pro koně a pro psy. Jednotlivé objekty jsou využívány k zabezpečení odpovídajícího výcviku koní a psů a k zajištění systémového výcviku a vzdělávání základních složek IZS. Realizací projektu došlo ke zvýšení kapacity vzdělávacích a výcvikových prostor a zároveň došlo ke zkvalitnění a posílení vybavení školícího a výcvikového střediska složek IZS, zvýšení připravenosti složek IZS, efektivity a koordinace zásahů při mimořádných událostech, zejm. při ochraně života a majetku občanů Jihomoravského kraje při mimořádných situacích.
Založení stavby je řešeno na základových patkách se základovou sparou v nezámrzné hloubce. Nosný systém je navržen jako šroubovaná příhradová konstrukce z tenkostěnných, za studena tvarovaných, otevřených profilů. Profily jsou vyráběny z ocelových žárově pozinkovaných pásů. Základní statický systém: sloupy hlavních rámů haly jsou vetknuty ke spodní stavbě. Jedná se o ocelový skeletový systém. Zastřešení je řešeno příhradovou konstrukcí sedlového typu. Fasáda je navržena jako lehká z poplastovaného trapézového plechu.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL