Naše referenční stavba

Přístavba Vídeňská - Administrativní budova

Investor REKOSTAV-ZTI Moravany
Místo realizace
Termín realizace 04/2020 - 01/2020

Přístavba je určena pro administrativní účely, jako sídlo firmy REKOSTAV-ZTI. V přízemí se nachází skladovací prostory s malou dílnou a zázemím pro zaměstnance firmy. Ve druhém patře jsou 3 kanceláře se zasedací místností a zázemím.
Stavba je založena na základových pasech. Obvodové zdivo a překlady jednotlivých prosvětlovacích otvorů jsou vystavěny z keramických tvárnic systému Porotherm. Zastropení bylo navrženo z panelů Spiroll. Komunikace mezi jednotlivými patry je zajištěna železobetonovým schodištěm, kde jsou schody vetknuty do nosných zdí. Fasáda přízemí stavby odpovídá náplni patra. Tato plocha fasády je mírně zapuštěna směrem dovnitř s o stupeň tmavší omítkou než tomu je ve druhém patře. V druhém patře je použita organická hrubozrná modelační omítka. Díky svojí výrazné struktuře a dopadu slunce pod jiným úhlem se vždy bude měnit zobrazení odlesku a reliéfu fasády. Hlavní dominantou objektu jsou vysoká úzká okna se seříznutím ostění. Tyto prvky dávají stavbě jasný tektonický výraz. Podlahové plochy spodního patra jsou řešeny jako betonová mazanina s protiskluzovou úpravou. Ve druhém patře je podlaha navržena jako PVC podlaha s textilní podložkou.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL