Naše referenční stavba

Novostavba hasičské zbrojnice Lelekovice

Investor obec Lelekovice
Místo realizace Lelekovice
Termín realizace 7/2020 - 12/2021

Účelem výstavby nové hasičské zbrojnice bylo zkvalitnění podmínek pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Lelekovice, která je zařazena podle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje do kategorie JPO III. Nová hasičská zbrojnice obsahuje především velkou garáž pro čtyři požární automobily, a to dvě vozidla CAS, jedno dopravní vozidlo (DA) a jedno vozidlo rychlé záchranné služby (RZA). Dále obsahuje nezbytné zázemí pro členy zásahové jednotky dle normy ČSN 73 5710, to znamená šatny, sušárnu, dílnu, sklady, společenskou místnost pro školení, posilovnu a kancelář velitele. Návrh dále obsahuje 3 parkovací místa pro hasiče, kteří přijedou svými vozidly k zásahu při vyhlášení poplachu a věž na sušení hadic. Jedná se o nepodsklepený objekt o jednom až dvou nadzemních podlažích. Založení objektu je plošné na základových pasech pod stěnami a základové desce pod volnými prostory objektu. Venkovní opěrné stěny jsou jako železobetonové monolitické úhlové tvořené stěnami a základovou deskou. Fasáda je v kombinaci dvou materiálů: tvrdé cementové omítky a obkladu z režných cihel, respektive z obkladových pásků. Okna jsou dřevěná. Sekční vrata jsou prosklená, hasičská auta jsou vidět přes prosklená vrata. Výškovou dominantu tvoří ocelová věž na sušení hadic, která je opláštěná dřevěnou žaluzií z důvodu provětrání věže.


Zpět
Modul: Reference - DETAIL