Naše referenční stavba

BD Milady Horákové

Investor IMPERA, investiční odbor s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 23 a 25, Brno
Termín realizace 03/2016 - 09/2018

Jedná se o novostavby polyfunkčních domů v centru Brna na ulici Milady Horákové. Výstavba probíhala v letech 2016 až 2018. Objekty jsou desetipodlažní se suterénem celkově za bezmála 200 milionů korun českých. V suterénu se nacházejí technické místnosti a sklepní kóje, v přízemí obchodní jednotka a parkovací stání, v 2.NP kancelářské prostory, 3NP je kombinací kancelářských prostor a bytů, 4NP až 10NP jsou bytové jednotky o velikosti 1+kk až4+kk.
Objekty jsou založeny na velkoprůměrových ŽB pilotách, sousední objekt a komunikace jsou podchyceny pilotovou stěnou. Nosná konstrukce objektů jsou z ŽB monolitu, částečně pohledového, od 7NP dále je v kombinaci ŽB monolitických stropů a vyzdívaných stěn z keramických tvárnic. V 1PP je použita konstrukce zdvojené podlahy ze systémových plastových tvarovek. Vnitřní nosné stěny a dělicí příčky jsou vyzdívány z keramických tvarovek s ohledem na zvýšené akustické požadavky mezibytových stěn. Domy jsou zastřešeny plochou střechou s hydroizolací PVC pásy, střechy nad garážemi jsou provedeny jako zelené extenzivní střechy. Domy jsou zatepleny certifikovaným zateplovacím systémem ETICS v kvalitativní třídě ,,A", v 1NP je fasáda doplněna kamenným obkladem. Součástí zakázky byly také veškeré klempířské a zámečnické prvky, obklady a dlažby, výmalby a nátěry, vnitřní dveře, podhledy, podlahy. Provedeny byly kompletní rozvody zdravotechniky, ústředního topení, elektroinstalací - silnoproudých a slaboproudých, měření a regulace a vzduchotechniky. V objektech se také nachází výtah a zvedací parkovací plošiny.
Součástí realizace stavebních zakázek bylo vybudování přípojky vody, úprava veřejného osvětlení a trolejového vedení, úprava sjedu na komunikaci.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL