Naše referenční stavba

Rekonstrukce objektu č.15 - VaF univerzita Brno

Investor VaF univerzita Brno
Místo realizace Královo pole, Brno
Termín realizace 01-12/2021

Jednalo se o rekonstrukci pavilonu 15 v areálu Veterinární univerzity v Brně, v hodnotě stavebního díla ve výši cca 50 mil. Kč. Budova byla z exteriéru zateplena 150 mm minerální vatou. Stávající okna zůstaly zachována, ale rámy byly zatepleny 30 mm minerální vatou. Střecha zůstala zachována. Rekonstrukce probíhala ve 3 podlažích, podkroví zůstalo stávající. V podkroví byly odstraněny stávající sklady, které byly nahrazeny jednou technickou místností. Dále byly v podkroví umístěny dvě VZT jednotky. Výměníková stanice a technické zázemí, které jsou umístěné v částečném podsklepení, byly kompletně vyměněny. Vzhled objektu zůstal zachován, je v souladu s architekturou areálu. Jednalo se o rekonstrukci 3 podlažní budovy, s částečným podsklepením a půdou. Do budovy byl instalován výtah, který nyní obsluhuje 1NP – 3NP.
Bylo provedeno odkopání soklové části z důvodu provedení hydroizolace, zateplení XPS a uložení zemnícího pásku. Odkopání bylo minimální do hloubky 1000 mm pod UT. Zde byl uložen nový zemnící pásek dle požadavku profese elektro. Sokl byl očištěn a byl na něj natavena hydroizolační vrstva. Zateplení XPS bylo provedeno minimálně do hloubky 800 mm pod UT. XPS je chráněna nopovou folií, která je ve výšce chodníku ukončena lištou pro nopovou folii. Do budovy byl instalován nový komín. Komín je navržený třívrstvý nerezový s vnitřní keramickou vložkou. Podlahy byly kompletně vyměněny. Ve všech užitkových místnostech (chodby, toalety apod.) byla provedena keramická dlažba se soklem. Učebny a laboratoře jsou osazeny vinylem.

Zpět
Modul: Reference - DETAIL