Naše referenční stavba

Novostavba administrativní budovy PSK Group

Investor Areál Vídeňská
Místo realizace Vídeňská 187/104a, Brno
Termín realizace 05/2013 - 04/2015

Stavbu tvoří samostatně stojící čtyřpodlažní objekt zastřešený plochou střechou, na půdorysu kříže, jehož podlaží je podlažím ustupujícím. Hmotově objekt působí jako průnik dvou kvádrů, přičemž hmota vyššího kvádru je od ostatní plochy fasád odlišena použitím fasádního velkoformátového Al obkladu se skleněnou fasádou v přízemí. Svislou nosnou konstrukcí tvoří zdivo z keramických tvárnic doplněné ŽB sloupy a stěnami. Vodorovné nosné konstrukce sestávají z křížem armovaných stropních desek z monolitického železobetonu, působících ve dvou směrech. Vnitřní instalace jsou provedeny pomocí moderních technologií, v objektu je instalován inteligentní systém ovládání budovy. Součástí stavby jsou veškeré přípojky inženýrských sítí, dopravní napojení a vybudování parkovacích ploch.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL