Naše referenční stavba

Polyfunkční dům Milady Horákové 25, Brno

Investor IMPERA, investiční odbor s proměnným základním kapitálem, a.s.
Místo realizace Milady Horákové 25, Brno
Termín realizace 03/2016 - 11/2017

Novostavba je navržena jako jednoduchá hmota s ustupujícími podlažími ve vyšších patrech za bezmála 94 milionů korun českých, sloužící jako polyfunkční dům s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty, který doplňuje stávající souvislou zástavbu při ulici Milady Horákové. Přízemí je určeno především pro parkování osobních aut a je plošně rozděleno do celého stavebního pozemku. V druhém a třetím podlaží jsou umístěny komerční prostory pro kanceláře. V ostatních podlažích se nacházejí bytové prostory. Celkově má objekt 10 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Suterén domu obsahuje technické místnosti a sklepní kóje celkem 29 bytů umístěných ve vyšších patrech. Materiálově je objekt navržen jako kombinace omítkou opatřených ploch, travertinových a skleněných obkladů a hliníkových a plastových výplní otvorů.

Pro založení objektu byly navrženy vrtané železobetonové piloty, na nichž je osazena železobetonová základová vana 1 PP. Nosná konstrukce budovy je navržena s vnitřními ŽB sloupy, obvodovými a vnitřními ŽB stěnami a ŽB stropní deskou. Od 7. NP až po 10. NP je konstrukce objektu navržena s vnitřním a obvodovým zdivem z keramických tvárnic. Dělící příčky mezi byty a příčné nosné stěny jsou navrženy z akustických tvárnic. Zastřešení nad nejvyšším podlažím je řešeno jako plochá zateplená nepochůzí konstrukce. Zastřešení ustupujících podlaží představuje pochůzí terasa z betonové dlažby na terčích a zastřešení většiny garážových stání je řešeno jako zelená střecha.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL