Naše referenční stavba

Výstavba nového areálu firmy, Modřice

Investor Vít Makovský s.r.o
Místo realizace Brněnská 292, Modřice
Termín realizace 12/2016 - 09/2017

Předmětem zakázky byla novostavba školícího střediska a areálu společnosti VÍT MAKOVSKÝ s.r.o. Dvoupodlažní objekt školícího střediska za bezmála 25 milionů korun českých je založený na velkoprůměrových pilotách, nosný systém je montovaný železobetonový skelet, stropy jsou vyskládány z předpjatých ŽB panelů, stěny jsou vyzděny plynosilikátovými tvarovkami a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS, XPS kvalitativní třídy ,,A". Střecha je plochá, částečně pochůzí, na kterou se vystupuje po venkovním ocelovém točitém vřetenovém schodišti. Vnější výplně otvorů jsou  z hliníkových profilů. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové v kombinaci s přestavitelnými prosklenými bezrámovými příčkami splňující zvýšené nároky na hlukovou neprůzvučnost. Součástí zakázky byly klempířské a záměčnické výrobky, izolace, obklady a dlažby, nátěry a malby, vnitřní výplně otvorů, podlahy a podhledy.
Dalším objektem je sklad společnosti. Založený je na velkoprůměrových pilotách, nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet s pultovými střešními vazníky, opláštěn je sendvičovými panely. Střešní krytina je z trapézových plechů, podlaha drátkobetonová, výplně otvorů s hliníkovými profily.
Součástí realizace stavební zakázky bylo vybudování celého areálu společnosti, včetně areálových rozvodů kanalizace, vody, plynu a elektřiny, plynová přípojka, vsakovací nádrže, otevřený přístřešek, oplocení areálu a veškeré zpevněné plochy.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL