Naše referenční stavba

Výstavba nového areálu firmy, Modřice

Investor Vít Makovský s.r.o
Místo realizace Brněnská 292, Modřice
Termín realizace 12/2016 - 09/2017

Předmětem stavebních prací byla výstavba objektu Školícího střediska firmy Vít Makovský s.r.o. Pozemky pro stavbu se nachází v Modřicích v sousedství stávajícího sídla společnosti. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou pochůzí střechou, na kterou se vystupuje po venkovním točitém schodišti. Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný monolitický skelet o půdorysném rozměru cca 21 x 13 m, vyzdívaný pórobetonovými tvárnicemi. Založení objektu je navrženo na velkoprůměrových vrtaných pilotách. V areálu společnosti byl vybudován také objekt skladu v podobě jednolodního halového objektu a dále otevřený přístřešek s pultovou střechou. Součástí stavebních prací byla realizace okolních komunikací, chodníků a parkovacích stání včetně areálové kanalizace.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL