Aktuality z PSK GROUP

Soutěž - Fasáda roku 2019

22. 03. 2019

Soutěž - Fasáda roku 2019 Firma BAUMIT, spol. s r.o. jako každý druhý rok pořádá soutěž Fasáda roku 2019. „Fasáda roku“ je veřejná soutěž, jejímž cílem je vyhodnotit kvalitně a zdařile realizovaná stavební díla z hlediska fasádního pláště, dokončená v roce 2017 a 2018 na území České republiky. Jedná se o prestižní a ve stavebním oboru uznávanou soutěž, ve které jsou soutěžící hodnoceni odbornou porotou z řad architektů a projektantů.

Členy odborné poroty pro tento ročník jsou:

prof. Ing. arch. Michal Kohout
Ing. arch. Richard Černý
Ing. arch. David Chmelař
Ing. arch. Martin Chválek, MBA
Ing. Milan Špulák
Ing. Jiří Svoboda
Ing. arch. Jiří Harant

Naše společnost do soutěže přihlásila tři potažmo čtyři velmi významné zakázky.

V kategorii Rekonstrukce historického objektu bojuje o umístění velmi náročná zakázka pámátkově chráněné stavby z 18. století, "Paláce opata žďárského kláštera", původně obchodního, kancelářského a obytného domu na Zelném trhu 10, kde došlo k zásadním opravám spočívajících v celkové výměně konstrukcí pavlačí, nahrazení stávajících rozvodů elektřiny, VZT a rozvodů ústředního topení, přezdění a zesílení kleneb a poškozeného zdiva výztuží a repasi původních oken a dveří. V paláci nyní naleznete několik netradičních podniků jako např. Hotel, který neexistuje nebo lounge bar Slast. Ve vnitrobloku se nachází jedna z největší vertikálních zahrad, která zlepšuje mikroklima a vzduch v domě.
V kategorii Novostavba nebytového objektu soutěží dvoupodlažní objekt školícího střediska za bezmála 25 milionů korun českých.  Je založený na velkoprůměrových pilotách, nosný systém je montovaný železobetonový skelet, stropy jsou vyskládány z předpjatých ŽB panelů, stěny jsou vyzděny plynosilikátovými tvarovkami a zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS, XPS kvalitativní třídy ,,A". Střecha je plochá, částečně pochůzí, na kterou se vystupuje po venkovním ocelovém točitém vřetenovém schodišti. Vnitřní příčky jsou sádrokartonové v kombinaci s přestavitelnými prosklenými bezrámovými příčkami splňující zvýšené nároky na hlukovou neprůzvučnost. Součástí realizace stavební zakázky bylo vybudování celého areálu společnosti, včetně skladu.
V kategorii Novostavba bytového domu usilují o umístění zakázky na ulici Milady Horákové v centru Brna. Jedná se o dva desetipodlažní objetky se suterénem sloužící jako polyfunkční domy s obchodní plochou, komerčními prostorami administrativy a byty, které doplňujé stávající souvislou zástavbu při ulici Milady Horákové v hodnotě bezmála 199 milionů korun českých. Pro založení objektu byly navrženy vrtané železobetonové piloty, na nichž je osazena železobetonová základová vana 1 PP. Nosná konstrukce budovy je navržena s vnitřními ŽB sloupy, obvodovými a vnitřními ŽB stěnami a ŽB stropní deskou. Od 7. NP až po 10. NP je konstrukce objektu navržena s vnitřním a obvodovým zdivem z keramických tvárnic. Dělící příčky mezi byty a příčné nosné stěny jsou navrženy z akustických tvárnic. Zastřešení nad nejvyšším podlažím je řešeno jako plochá zateplená nepochůzí konstrukce. Zastřešení ustupujících podlaží představuje pochůzí terasa z betonové dlažby na terčích a zastřešení většiny garážových stání je řešeno jako zelená střecha.

Vzhledem k náročnosti, preciznosti vyhotovení zakázek a úsilí, které do všech akcí celý tým vkládá, věříme, že se nám podaří v soutěži uspět.

Modul: Aktuality