Právě stavíme

Rekonstrukce rodinné vilky Brno - Masarykova čtvrť

Investor Soukromý investor
Místo realizace
Termín realizace 12/2017 - 12/2018

Objekt dotčený rekonstrukcí je původní prvorepubliková vilka, realizovaná v roce 1923 stavebním společenstvem úřednické čtvrti. Stavba byla provedena v tradicionalistickém duchu s jasnou koncepcí zástavby dané čtvrti. Ve druhé polovině 20. století (1974) byly provedeny architektem Markvartem výraznější stavební změny, včetně zahradní přístavby garáže s terasou a byl realizován nový vstupní objekt. Rekonstrukce je založena na charakteru původní stavby, tedy základní principy dispozičního, formálního a zejména prostorového uspořádání stavby. Tyto principy původní stavby jsou převzaty i pro nově navržené části, aby výsledkem byla jednoduchost (jedno-duchost), tedy aby stavba měla jednoho ducha, společný princip. Celkový koncept rekonstrukce preferuje řemeslnou podstatu před jen módním a povrchním designem.
Zpět
Modul: Právě stavíme