Naše referenční stavba

Obytný soubor Brno - Slatina II. etapa

Investor BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s.
Místo realizace Za Kostelem 2194/42, 652, 2060/1 - Brno
Termín realizace 02/2016 - 09/2017

V únoru byla zahájena druhá etapa výstavby naší nejvýznamnější stavební zakázky za celou šesnáctiletou působnost naší společnosti na českém trhu. Jednalo se o pokračovaní výstavby dalších dvou polyfunkčních bytových domů v rámci obytného souboru s označením "B" a "D", jejiž součástí jsou i inženýrské sítě, okolní komunikace a občanské vybavení, navazující na dokončenou a již zkoulaudovanou první etapu. V novém projektu pro investora, developerskou společnost Bemett, a.s. vyrostly v městské části Brno - Slatina pětipodlažní nepodsklepené bytové domy tvaru protáhlého nepravidelného obdélníku, o 54 až 55 bytech vč. výtahů. Dispozičně jsou bytové jednotky projektovány jako 1+kk až 3+kk a jsou svou cenou určeny pro mladé páry a rodiny s dětmi jako jejich startovací bydlení. Součástí bytů jsou také sklepy, balkon nebo terasa a venkovní parkovací stání. V okolí zástavby byla vysázena zeleň parkové úpravy a k využití slouží také klidové zóny určené k odpočinku a hrám dětí.

Navržené budovy jsou tvořené nosným systémem z keramických tvárnic a železobetonových stropních prefa panelů. Fasáda obvového zdiva je zateplená kontaktním zateplovacím systémem. Zastřešení je řešeno plochou jednoplášťovou střechou s atikou.
Zpět
Modul: Reference - DETAIL