Naše referenční stavba

Obytný soubor Vyškov - Letní Pole I. etapa

Investor Imos Trade Brno
Místo realizace Vyškov
Termín realizace 03/2020 - 08/2021

V rámci projektu je postaveno celkem 134 moderních bytů o různých dispozicích za bezmála 140 mil. Kč. V objektu stojí jedenáct bytových domů uspořádaných tak, aby využily všechen architektonický potenciál zvolené lokality. První etapa spočívala ve výstavbě bytových domů SO01 – SO04, tedy celkem 42 bytů. Do všech bytových domů je zajištěn bezbariérový vstup a přístup do společných prostor.

SO 01 Bytový dům A
Jedná se o bytový dům s 26 byty pro 69 uživatelů. Objekt obsahuje podzemní garáže a je navržen jako terasový bytový dům. Obytné části jsousituovány na západní stranu s otevřenými prosklenými plochami na terasy. Objekt je čtyřpodlažní, s částečně zapuštěným prvním podlažím 1.PP.
Bytový dům SO 01 je konstrukčně navržen jako příčný nosný systém, kde obvodové nosné stěny jsou tvořeny keramickým obvodovým zdivem tl. 500mm, mezi-bytové nosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic tl. 300mm. Jednotlivé příčky jsou také keramické v různých tloušťkách, dle návrhu 100,150,200mm. Stropy jsou navržené monolitické železobetonové, stejně jako schodiště. Střecha je navržena plochá jednoplášťová s krytinou z pvc fólie, přitíženou kačírkem. Střešní konstrukce v místech terasy je opatřena hydroizolační fólií a pochůzí vrstvou z keramické dlažby na distančních terčích.

Objekty SO 02-SO 04
Objekty typu B mají formu rodinných řadových domů. Nejsou však vlastnicky odděleny, mají vždy jednu společnou přípojku k té které inž. síti. Dispozičně však odpovídají domům rodinným. Mají vlastní vstupy, vlastní předzahrádky a zahrádky.

Objekty mají tvar podlouhlého kvádru, který po částech uskakuje od podlaží 1.NP dle svažování terénu o -0,3 m a -0,6 m. Fasáda formou oken reaguje na rozmístění jednotlivých bytů. Objekty se otevírají na západní stranu rozlehlými prosklenými plochami, které navazují na soukromé zahrádky. Okna do ostatních stran jsou řešena jako menší v pravidelném rytmu. Fasáda je navržena v barvě bílé lomené, okna a dveře mají rám v barvě tmavě šedé. Každý z objektů má délku 40,7 m a šířku 10,4 m a nejvyšší výšku 6,5 m. +0,000 je v úrovni 260,50 m.n.m. Dvoupodlažní bytové domy jsou konstrukčně řešeny také jako nosný příčný systém. Obvodové nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic tl. 500mm, vnitřní nosné zdivo a mezi-bytové příčky jsou navrženy tl. 200mm. Jednotlivé příčky jsou také keramické tl. 100, 150, 200mm. Stropy jsou navrženy železobetonové. Střechy jsou jednoplášťové s krytinou z PVC fólie, přitížená kačírkem.Zpět
Modul: Reference - DETAIL