Naše referenční stavba

Obytný soubor Vyškov - Letní Pole I. etapa

Investor Imos Trade Brno
Místo realizace Vyškov
Termín realizace 03/2020 - 08/2021

V rámci projektu bude postaveno celkem 134 moderních bytů o různých dispozicích za bezmála 140 mil. Kč. V objektu bude stát jedenáct bytových domů uspořádaných tak, aby využily všechen architektonický potenciál zvolené lokality.První etapa spočívá ve výstavbě bytových domů SO01 – SO04, tedy celkem 42 bytů. Do všech bytových domů bude zajištěn bezbariérový vstup a přístup do společných prostor.

SO 01 Bytový dům A
Bude se jednat o bytový dům s 26 byty pro 69 uživatelů. Objekt bude obsahovat podzemní garáže a je navržen jako terasový bytový dům. Obytné části budou situovány na západní stranu s
otevřenými prosklenými plochami na terasy. Objekt bude čtyřpodlažní, s částečně zapuštěným prvním podlažím 1.PP.
Bytový dům SO 01 je konstrukčně navržen jako příčný nosný systém, kde obvodové nosné stěny jsou tvořeny keramickým obvodovým zdivem tl. 500mm, mezi-bytové nosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic tl. 300mm. Jednotlivé příčky jsou také keramické v různých tloušťkách, dle návrhu 100,150,200mm. Stropy jsou navržené monolitické železobetonové a schodiště budou také monolitická železobetonová. Střecha je navržena plochá jednoplášťová s krytinou z pvc fólie, přitíženou kačírkem. Střešní konstrukce v místech terasy bude opatřena hydroizolační fólií a pochůzí vrstvou z keramické dlažby na distančních terčích.

Objekty SO 02-SO 04
Objekty typu B budou přípomínat rodinné řadové domy. Nebudou však vlastnicky odděleny, budou mít vždy jednu společnou přípojku k té které inž. síti. Dispozičně však budou odpovídat domům rodinným. Budou mít vlastní vstupy, vlastní předzahrádky a zahrádky.

Objekty budou mít tvar podlouhlého kvádru, který po částech uskakuje od podlaží 1.NP dle svažování terénu o -0,3 m a -0,6 m. Fasáda formou oken reaguje na rozmístění jednotlivých bytů. Objekty se budou otevírat na západní stranu rozlehlými prosklenými plochami, které budou navazovat na soukromé zahrádky. Okna do ostatních stran budou řešena jako menší v pravidelném rytmu. Fasáda je navržena v barvě bílé lomené, okna a dveře mají rám v barvě tmavě šedé. Každý z objektů bude mít délku 40,7 m a šířku 10,4 m a nejvyšší výšku 6,5 m. +0,000 je v úrovni 260,50 m.n.m. Dvoupodlažní bytové domy budou konstrukčně řešeny také jako nosný příčný systém. Obvodové nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic tl. 500mm, vnitřní nosné zdivo a mezi-bytové příčky jsou navrženy tl. 200mm. Jednotlivé příčky budou také keramické tl. 100, 150, 200mm. Stropy jsou navrženy železobetonové. Střechy budou jednoplášťové s krytinou z PVC fólie, přitížená kačírkem.Zpět
Modul: Reference - DETAIL