Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Metaldyne Oslavany - Základy lisů ve výrobní hale

V rámci této stavební zakázky byly budovány nové základy pro lisy a stroje dle požadavků technologie výroby investora. Jedná se o hlubinná zakládání lisů COLOMBO 630, AMP 20, AMP 30, SCHULER a dalších. Součástí předmětu plnění bylo také rozšíření zádveřních komor výrobních hal a zrušení železniční vlečky v areálu včetně přesunu kolejového zarážedla.

Investor

METALDYNE OSLAVANY, s.r.o.

Padochovská 1, 664 12 Oslavany

Milan Joura,facility manažer, tel: 546 418 120

Investiční náklady stavby 10 152 340 Kč
Termín realizace 11/2013 - 03/2014