Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

METALDYNE OSLAVANY - oprava výrobního areálu Zbýšov

Stavba zahrnovala kompletní opravu výrobní haly S0 01 - spodní (plocha 2900 m2), která spočívala především ve výměně celého opláštění haly, vybudování nové podlahy v celé ploše, vestavba sociálního zázemí pro pracovníky, veškeré instalace a rozvody technologických médií a provedení opravy a kompletního protipožárního nátěru ocelové konstrukce výrobní haly. Nové opláštění bylo prováděno tepelně izolačním panelem s jádrem z PUR pěny včetně prosvětlení polykarbonátovým modulovým systémem Modular 500. Nová podlaha byla provedena formou železobetonové podlahové desky (drátobetonu) s povrchovou úpravou provedenou epoxidovou mechanicky i chemicky odolnou stěrkou Mastertop.

Stavební zakázka dále obsahovala opravu výrobní haly S0 02 - horní (plocha 2200 m2 ), která taktéž spočívá v novém opláštění haly, ve vybudování nové podlahy apod. - viz. hala S0 01. Součástí předmětu stavby byla také generální oprava administrativní budovy, kde byly upraveny vnitřní prostory čtyřpodlažní budovy pro potřeby výrobního závodu, byl zde vybudován šatnový provoz včetně sociálního zázemí a také stravovací provoz. U obou výrobních hal byly přistavěny nakládací předsazené komory včetně nových nájezdů pro kamionovou dopravu.

Investor

METALDYNE OSLAVANY, spol. s r.o.

  Padochovská 1, 664 12 Oslavany
  Sebastian Wagner, ředitel a jednatel společnosti    
Investiční náklady stavby 34 704 970 Kč
Termín realizace 03 - 10/2012