Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Maxprogres - Odvodnění parkovacích ploch

Investor

MAXPROGRES s.r.o.

Traťová 1, 619 00 Brno

Ing. Jiří Suchánek, jednatel společnosti, tel: 533 444 111

Investiční náklady stavby 1 467 025 Kč
Termín realizace 09 - 11/2013