Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

KŘ Policie JMK - KŘP Kounicova, OOP Židenice

Stavební úpravy - kontaktní a koordinační centrum II. Front Office a Back Office Krajského Ředitelství Policie JMK, Kounicova Brno a OOP Brno - Židenice, Tř. Kpt. Jaroše, Brno

Investor

ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 Kounicova 24, 611 32 Brno

 plk. Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Investiční náklady stavby 20 259 462 Kč
Termín realizace 07 - 12/2012