Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Novostavba BD Francouzská
  • novostavba bytového domu na ulici Francouzské v Brně - 1.podzemní a 7. nadzemní podlaží - 43 byt. jednotek

Investor

DeNe Group, spol. s r.o.

  Špitálka 122/33, 602 00 Brno
  Ing. Radek Němec, jednatel společnosti
Investiční náklady stavby 51 818 520 Kč
Termín realizace 08/2009 - 07/2010