Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

DM a ZŠS Brno - Rekonstrukce vnějšího pláště Klášterského

Jedná se o objekt soustavy T-06 B KDU postavený v letech 1981-83, který má 1 podzemní a 13 nadzemních podlaží. Obvodový plášť je tvořen z celostěnových kompletizovaných struskokeramických panelů. Součástí energetických opatření bylo provedení statické sanace vnějšího pláště budovy, úprava stávajících lodžií včetně nové keramické mrazuvzdorné dlažby, dodatečná tepelná izolace všech obvodových ploch TI z minerálních vláken o tl. 160 mm, výměna stávajících oken a ocelových dveří za nová plastová a hliníková. Dále zateplení střechy spočívalo v odstranění stávajících vrstev střešní konstrukce a provedení moderní skladby střechy s povlakovou krytinou.

V rámci energetických opatření byla provedena náhrada copilitových stěn za nové plastové výplně otvorů, dále dodatečná tepelná izolace stropů 1.PP, hromosvod, elektroinstalace, drenážní rozvody kolem objektu apod.

Investor

Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno

  Klášterského 620/4, 617 00 Brno
  Mgr. Dalibor Fiala, ředitel, tel.: 545 233 789
Investiční náklady stavby 22 306 457 Kč
Termín realizace 12/2013 - 09/2014