Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

FN u sv. Anny Brno - Centrum nových technologií ICRC

Předmětem stavebních úprav byla komplexní rekonstrukce prostoru 5NP budovy B1, za účelem vybudování nových laboratorních prostor. V řešeném prostoru byl ponechán v části 5NP objektu objektu B1 uzavřený prostor určený pro Centrum nových technologií. Tento prostor byl nevyužíván a společně s navazujícími prostory jako chodba, kanceláře, soc. zařízení apod. byl předmětem řešení navržené rekonstrukce pro vybudování čistých prostor určených pro přípravu a výrobu přípravků moderní terapie. Byly zde realizovány 2 místnosti (boxy), vše včetně potřebných propustí a potřebného zázemí.

Investor

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

  Pekařská 664/53, 656 91 Brno
  MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.,DESA, EDIC., ředitel
Investiční náklady stavby 16 046 951 Kč
Termín realizace 09/2015 - 01/2016