Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Statutární město Brno - Oprava fasády objektu Josefská 4

Jedná se o rekonstrukci uliční a dvorní fasády, výměnu oken a dveří, s novými klempířskými konstrukcemi ve dvorní části na šestipodlažním objektu bytového domu na ulici Josefská 4 v Brně. Barevnost fasády a výsledná prezentace je realizována dle posouzení Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Dodávka a montáž nových okenních a dveřních výplní otvorů dvorní fasády je provedena z dřevěných lepených profilů. Členění výplní otvorů a povrchová úprava odpovídá původním výplním.

Investor

Statutární město Brno

  Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
  Bc. Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku
Investiční náklady stavby 2 041 251 Kč
Termín realizace 06/2014 - 10/2014