Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Kulturní dům Kinokavárna
  • Generální rekonstrukce objektu kulturního domu Kinokavárna, nám. SNP 33, Brno - Černá Pole

Investor

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

odbor investiční MMB
Kounicova 67, 602 00 Brno
Škarková Dana - investiční technik OI MMB, tel.: 542 174 174

Investiční náklady stavby 23 635 000 Kč
Termín realizace 08/2004 - 06/2005