Kontakt

PSK Group, spol. s r.o.

Vídeňská 187/104a
619 00 Brno
Česká republika

tel.:  +420 541 228 740-41
fax.: +420 541 228 742

STAVEBNÍ DISPEČINK NONSTOP

     +420 774 001 421

Rekonstrukce rodinné vilky Brno - Masarykova čtvrť

Objekt dotčený rekonstrukcí je původní prvorepubliková vilka, realizovaná v roce 1923 stavebním společenstvem úřednické čtvrti. Stavba byla provedena v tradicionalistickém duchu s jasnou koncepcí zástavby dané čtvrti. Ve druhé polovině 20. století (1974) byly provedeny architektem Markvartem výraznější stavební změny, včetně zahradní přístavby garáže s terasou a byl realizován nový vstupní objekt. Rekonstrukce je založena na charakteru původní stavby, tedy základní principy dispozičního, formálního a zejména prostorového uspořádání stavby. Tyto principy původní stavby jsou převzaty i pro nově navržené části, aby výsledkem byla jednoduchost (jedno-duchost), tedy aby stavba měla jednoho ducha, společný princip. Celkový koncept rekonstrukce preferuje řemeslnou podstatu před jen módním a povrchním designem.

Investor

soukromý investor

  Brno - Stránice

  Ing. Rostislav Pokorný, TDI

Investiční náklady stavby 18 616 980 Kč
Termín realizace 12/2017 - 12/2018